A sajtótájékoztatót a KDSZSZ tisztségviselői tartották: Dobi István, Éliás Andrea és Reményi Miklós, a szövetség győri tagszervezetének képviselői és dr. Szabó Imre Szilárd.

A Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (KDSZSZ vagy szövetség) célja, hogy minimum 15%-os alapbéremelés valósuljon meg a Volánbusz Zrt.-nél az idei évben. Ezt indokolja az ország munkaerő-piaci helyzete, ami jelentős szakképzett munkaerőhiányt okoz a társaságnál a személyforgalom és a műszaki szakszolgálat területén. A Volán társaságok integrációja után alkalmazott hét eltérő foglalkoztatási szabály- és bérrendszer tovább generálja a feszültséget a munkáltatónál. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a munkaerőhiány a győri közösségi közlekedésben is egyre nagyobb méreteket ölt. Noha az ország más részeiről átirányított munkavállalókkal időlegesen kezelni lehet a problémát, ez semmi esetre sem jelenti a megoldást hosszú távon.

A KDSZSZ a mai napon, 2020. január 8-án bértárgyalásokat kezdeményez a Volánbusz Zrt-nél, ezzel egyidejűleg a szövetség a munkavállalók körében elkezdi felmérni a különböző nyomásgyakorló eszközök (demonstráció, sztrájk, felmondások letétbe helyezésének lehetősége) alkalmazásának támogatottságát. A szövetség elsődleges célul azt tűzi ki, hogy a társaságnál 2020. január 31. napjával bezárólag a munkáltató és a szakszervezetek között – tárgyalásos úton – megállapodás szülessen a 2020. évi béremelésről.  A bértárgyalások több körben zajlanak, a KDSZSZ célszerűnek tartaná, ha első körben a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumában (KVKF) a felek megegyezésre jutnának. A szövetség közölte, hogy amennyiben ez rövid időn belül nem történik meg és a vállalati bértárgyalások sem indulnak el érdemben, a következő héten kollektív munkaügyi vitában megtartott egyeztető eljárást kezdeményez.

A szövetség a Volánbusz kollektív szerződésével kapcsolatban 17 pontos módosító javaslatot készített, aminek célja, hogy egységes szabályozás jöjjön létre a vállalaton belül, ami elsősorban a munkaidő szervezését és a munka díjazását érinti, de problémát jelent a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás jelenlegi szabályozása is. 

A kollektív szerződés módosításának kezdeményezése (és a bérmegállapodás) során speciális helyzetben van a KDSZSZ, mivel hiába van igen jelentős szervezettsége a társaságnál, a hatályos munkajogi szabályok miatt a kollektív szerződésnek egyelőre nem lehet az alanya, így legfeljebb a módosításra irányuló tárgyalásokon való részvételre lehet jogosult. Ugyanis a kollektív szerződést az módosíthatja, aki kötötte. A remélhetőleg rövidesen megszülető bérmegállapodást is egyetlen (a mostani kollektív szerződésben alany) szakszervezet írhatja majd alá érdemben, de a KDSZSZ ebben a folyamatban katalizátor kíván lenni.

Budapest, 2020. január 8.

Az eseményről – többek között – beszámoltak az alábbi médiumok:

https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/01/08/minimum-15-szazalekos-alapber-emelest-tart-szuksegesnek-a-szakszervezet-a-volanbusz-zrt-nel?source=hirkereso

https://merce.hu/2020/01/08/bertargyalast-kezdemenyez-a-kozeledesi-szakszervezet-a-volannal-minimum-15-szazalekos-beremelesre-szamitanak/