A Munkástanácsok Országos Szövetsége felháborodásának ad hangot azon munkáltatói gyakorlat ellen, amelyet Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala alkalmazott.

A lefolytatott munkaügyi ellenőrzés alapján a munkaügyi hatóság megállapította, hogy a munkáltató több munkavállaló részére nem fizette meg 2020. április hónapban az állásidőre járó alapbért (illetményt), ezzel megsértette a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 146. § (1) bekezdésében foglaltakat. A munkajogi szabályozás rögzíti, hogy amennyiben a munkáltató a foglalkoztatási kötelességének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő), a munkavállalót – az elháríthatatlan külső okot kivéve – alapbér illeti meg.

A Munkástanácsok korábban is felhívta a figyelmet arra, hogy az állásidőre járó díjazás szabályainak hátterében a munkajog sajátos kockázattelepítési szemlélete húzódik meg. A hagyományos munkajogi felfogás szerint a jogviszonybeli alá-fölérendeltségnek az a következménye, hogy a munkavállaló a munkáltatói működés kockázatát nem viselheti kizárólagosan. A bérfizetés alóli munkáltatói „mentesülésnek” ún. konjunktív feltételei vannak, azaz a munkáltatón kívülinek és általa elháríthatatlannak kell lennie. Ezzel visszaélni, így a munkavállalóktól megvonni a megélhetésüket embertelen gyakorlatot tükröz, amelyet felháborítónak tartunk, különösen, ha azt közpénzből gazdálkodó munkáltatók teszik.

Budapest, 2020. június 4.