A munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek keretében elindult a „Munkavállalói ismeretek oktatása a közigazgatás, védelem ágazatba belépő fiatalok részére” című projektben meghatározott kutatási feladatok végrehajtása.

A rendvédelem és közigazgatás területén a munkaerő-piaci kihívások, a munkáltatók által meghatározott új felvételrendszerek folyamatos kihívás elé állítják a munkaerőpiacra belépni szándékozó, illetve a már ott lévő fiatal munkavállalókat. Kulcsfontosságú célként fogalmazódik meg, hogy az új belépő fiatalok tisztában legyenek a közigazgatás, rendvédelem területén meghatározott felvételi követelményekkel. Fontos, hogy nem csak ezen követelményekkel kell tisztában lenniük ahhoz, hogy felelősségteljes döntést hozzanak abban a tekintetben, hogy melyik szervnél vagy foglalkoztatási ágban szeretnének elhelyezkedni, hanem azzal is tisztában kell lenniük, hogy egy adott szervnél, milyen feladatok várnak rájuk, illetve adott szervek milyen feladatokat hajtanak végre a működésük során.

Tájékozottnak kell lenniük azzal is, hogy milyen kompetenciák szükségesek a munkavégzéshez, illetve milyen kompetenciákat kell elsajátítani annak érdekében, hogy hosszútávon az adott területen el tudjanak helyezkedni. Fontos, hogy a munkaerőpiacra belépő fiatalok birtokában legyenek a konfliktuskezelés, a stresszkezelés fogalmával, ennek jelentőségével, annak érdekében, hogy a munkahelyeken esetlegesen kialakuló, – egyrészt a generációs különbségekből fakadó – feszültségeket gyorsan és hatékonyan kezelni tudják. Azzal is tisztában vannak a projekt megvalósítók, hogy nem csak a tájékoztatás fontossága számít ezen a téren, hanem a belépő fiatalok számára folyamatos és állandó támogatást kell nyújtani annak érdekében, hogy mind szakmailag, mind emberileg a munkahelyeken történő beilleszkedés problémamentes legyen. Ezért ezen projekt feladatköréhez tartozik egy online tananyag kidolgozása is, amely magában foglalja a munkavállaláshoz fontos képesítési követelményeket, illetve tájékoztat a pszichikai, fizikai és a munkavégzéshez szükséges egyéb feltételekről, amelyek a közigazgatás és a rendvédelem területén elhelyezkedni kívánó fiatalok sikeres beilleszkedését készíti elő. Szükség van a projekt keretén belül arra is, hogy ennek alátámasztását egy tudományos kutatás elvégzésével tudják igazolni, amely kutatás háttértanulmányaival, a kutatás módszereivel, és a kutatásból levont következtetések alapján kidolgozott megoldási javaslattal segítse az erre vonatkozó projekt munkát.

Ezen generációk számára már szükséges az online térben az online eszközök használatával megvalósított oktatási anyag kidolgozása, hiszen napjaink meghatározó élménye az online térben való eligazodás, illetve az online tér használata. A projekt elemeiről többféle módon tájékoztatnak, tájékoztató rendezvény szervezésével, online hírlevél gyártásával, elhelyezett hirdetőanyagokkal, podcastokkal, illetve tanácsadás útján is támogatni kívánják a pályakezdő fialatok munkavállalói ismereteinek bővítését, szakmai rálátásának növelését.

A hírlevelek célja, hogy minden egyes tevekénységről tájékoztasson, növelve ezzel is a hivatásos szolgálat, a közigazgatásban végzett munka ismertségét, és az ebben elhelyezkedni kívánó fiatalok tudását. Fontos tudni, hogy a projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európiai Szociális Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 keretében valósul meg.

Budapest, 2022.01.20.