ZVDDSZ
Horváth László elnök

Tisztelt Elnök Úr!

2019. június 6-án kelt email-jére válaszul az alábbi tájékoztatást adom:
A Volánbusz Zrt. menedzsmentje a 2019. május 22-i konzultáció alkalmával ismertette, hogy a tulajdonostól azt a felhatalmazást kapta, miszerint június végéig a társaságok jogi és gazdasági egyesülésének lehetőségét és gazdaságosságát vizsgálja, valamint készítsen el egy működési koncepciót. A tulajdonosi jogkörgyakorló ezen keretszabályok ismeretében, valamint egy felkért független tanácsadó hatástanulmánya alapján hozza meg a döntését.
Ezt követően kezdődhet el a Közlekedési Központok bevonásával és együttműködésével, az adatok bekérésével a stratégiailag fontos témakörök, rendszerek kialakítása pl. a munkavállalókat érintően a foglalkoztatási kérdések, kollektív szerződések jogállása, létszám, munkaköri rendszer kialakítása, pályázatok stb.
Elnök-vezérigazgató Asszony, mint a Társaságok Igazgatóságainak elnöke ígértet tett, hogy a törvényi előírásokon felül az érintett szervezeteket és az érdekképviseleteket is időben bevonja az egyes munkaanyagok véleményezésébe.
Kérdéseire válaszul:

A vezetői álláshelyek megpályáztatása milyen szintig lesz leágaztatva? Érinti-e a megyei szinteket?
Az integrációra vonatkozó pozitív tulajdonosi döntés esetén az ismertetett Szervezeti és Működési Szabályzat szervezeti ábrájában megtalálható szervezeti egység vezetők nyílt belső, illetve meghívásos pályáztatására kerül sor. Ezt követően történik tervek szerint az operatív vezetői és irányítói pozíciók meghirdetése ahol szükséges.

Szó lehet-e a kiszervezett humánpolitikai munkafolyamatok visszavételére a szervezet keretébe?
Kiszervezett humánpolitikai munkafolyamat jelenleg minden Társaságnál a bérszámfejtési és társadalombiztosításhoz kapcsolódó tevékenységek ellátása, melyet az integráció tervezetten nem érint.

Megyei szinten jelenleg több forgalmi és műszaki üzem működik. Az új cégnél hogy alakul a struktúra? Csak egy forgalmi üzem és egy műszaki üzem lesz, és ezeknek lesznek telephelyei?
A konzultáción is elhangzott, hogy a jelenlegi végrehajtási operatív működés zavartalan fenntartása elengedhetetlen az egyesülés sikeréhez, így a forgalmi és műszaki üzemek és telephelyek szinte teljes körű fenntartása a cél első körben, kivéve, ha a tevékenység ellátása észszerűbben tekintettel az országos szintű feladatvégzésre más módon indokolt.

A humánpolitika, a kommunikáció és a controlling nagy hangsúlyt kap a szervezetben. Régiós és megyei szinten mennyire lesznek jelen és milyen hatáskörrel rendelkeznek ezek a tevékenységek?
Mindhárom említett tevékenység a feladatellátáshoz szükséges támogató apparátussal tervezetten megjelenik régiós szinten is, támogatva és kiszolgálva a munkáltatói jogkör gyakorlókat, de a szakmai irányításuk központilag történik.

Melyik az az időpont, amikor a munkavállalók nagy hányada megismeri foglalkoztatásának további feltételeit (pl. munkaköri leírás, feladatok meghatározása)?
A foglalkoztatási kérdések rendezése mind az integráció előtt, mind azt követően hangsúlyos. A keretszabályokat tartalmazó munkaanyagok elkészülését követően véleményeztetésre vagy tárgyalásra kerülnek az érdekképviseletekkel, központi üzemi tanácsokkal.
Az összeolvadásra vonatkozó döntést követően a VOLÁNBUSZ Zrt. menedzsmentje – mint a munkáltató személyében bekövetkező változás átvevő munkáltatója – további a munkavállalók teljes körére vonatkozó tájékoztatást is kíván tenni.

Bánhidi-Nagy Attila
VOLÁNBUSZ Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettes

(A válaszlevél érkezett: 2019. június 11. )