A szociális ágazatban dolgozók bruttó bére öt év alatt nem növekedett, az ágazat átlagjövedelmeinek reálértéke folyamatosan csökken. Ma a szociális terület átlagdolgozójának jövedelme alacsonyabb, mint más közszolgálatban dolgozó sortársáé; kisebb, mint egy egyfős háztartás létminimuma, a szociális terület dolgozóinak többsége a KSH által publikált létminimum alatt él. A terület dolgozói közül, aki tud, az máshol keres munkát, más területekre menekül – a képzett munkaerő elvándorlása az ágazat összeomlásával fenyeget.

 Ma a szociális ágazat 100 000 dolgozójának átlagbére, bérpótlékkal együtt számítva a legfrissebb KSH adatok szerint, nettó 78.000,-ft. A minimálbér és a szakmunkás bérminimum bruttó növekedése következtében nincs különbség egy szakképzett, illetve szakképzetlen, valamint egy pályakezdő és egy harminc éve pályán lévő dolgozó illetménye között, mert a rájuk vonatozó közalkalmazotti illetménytábla immár ötödik éve be van fagyasztva.

Az ágazat dolgozói legtöbb esetben nem részesülnek semmiféle egyéb pluszjuttatásban, a kafetéria és a bankkártya kompenzáció ismeretlen ezen a területen.

Ellenben számtalan probléma adódik az egykulcsos adó miatt rosszul járók kompenzációjának kifizetésével, valamint a jogszabályon alapuló munkavégzéshez kapcsolódó pótlékok és útiköltség, illetve a kötelező továbbképzés díjainak munkáltatói rendezésével.

Mára az egészségügyi bérrendezés következtében egy ápoló végzettségű szociális gondozó bére 20.000-30.000 Ft-tal kevesebb, mint az egészségügyi intézményben foglalkoztatott ápolóé, mely okból nagymértékű az elvándorlás az egészségügybe, ezáltal a szociális intézményekben folyamatosan romlik az ellátás helyzete és színvonala. Az elvándorlás következtében az egészségügyben a nővérhiány csökkenhet, de ezzel párhuzamosan ellehetetlenítheti a szociális intézmények normál működését, mely nagy fokban veszélyezteti, pl.: a fogyatékos- és az idősellátást.

A 2012 óta folyamatosan csökkenő állami normatíva fokozott takarékoskodásra, és ad-hoc átszervezésekre kényszeríti az intézmények fenntartóit. Ezen előzetes konzultáció és tájékoztatás nélküli átszervezések bizonytalanná teszik az amúgy is kiszolgáltatott dolgozók és ellátottaik helyzetét.

A szakszervezetekkel kötött kollektív szerződéseket sorozatban felmondják a munkáltatók, amelynek következményeként a dolgozók számára már a munka és/vagy védőruházat sem biztosított.

A kormányzati intézkedések hatására nem csupán a dolgozók jövedelmi helyzete és életkörülményei romlanak, hanem a szociális segítő hivatás gyakorlásának szakmai körülményei is folyamatosan ellehetetlenülnek, mely az ellátottak rovására megy.

Lehetetlen körülmények között kell küzdenünk a mindennapokban azért, hogy a szociális fájdalmakat és szenvedéseket enyhítsük, hogy segítő hivatásunkat gyakorolhassuk. Pedig a társadalom minden tagja potenciális ügyfelünk, és szinte biztos, hogy minden magyar állampolgár életútja során már találkozott, vagy találkozni fog a szociális ellátórendszerrel, mint igénybevevő, amikor pl.: bölcsődébe íratja a gyermekét, amikor a gyermekjóléti vagy a családsegítő szolgálattal felveszi a kapcsolatot, vagy amikor sérült, vagy idős családtagját szeretné biztos kezekben tudni és emiatt keres gondozási segítséget, lehetőséget. De biztosan valamennyien láttak már utcán élő és kolduló fedél nélküli embert, akinek szintén a szociális ágazat dolgozója nyújt segítséget!

Úgy véljük, hogy a három éve nem működő ágazati érdekegyeztetés irányunkban a Kormányzat közömbösségét mutatja; nagyon sajnáljuk, hogy rögzült, bennünket „improduktív szférának” tekintenek. Pedig sem a versenyszférában, sem a vállalkozói körben nem dolgozhatna nyugodtan, nem termelhetné a nemzeti jövedelmet a kisgyermekes anyuka, az idős szülők ellátásáról egyedül gondoskodni – és magát önfenntartani – nem képes gyermek a szociális szolgáltatások- és intézmények, illetve a szociális segítők áldozatos munkája nélkül.

 II. Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság bemutatása – Szűcs Viktória (BDDSZ elnök)

 Mi a szociális terület munkavállalói érdekvédelmi szervezetei, szakmai szervezetei és az ellátást és szolgáltatásokat igénybevevők szervezetei – felismerve a korábbi egyéni kezdeményezések sikertelenségét – az ágazat megújulásáért, az ágazati érdekérvényesítés erősítéséért, a szociális ágazat dolgozóinak érdekében, illetve az ellátott gyermekek, fogyatékosok, idősek és azok családtagjai; valamint a fedéllel rendelkezők és fedél nélküliek érdekében kinyilvánítottuk az ágazati összefogás, illetve ágazati egység szükségességét.

 Követeléseik nyomatékosítása, a hatékony érdekérvényesítés megvalósulása érdekében megalakítottuk a SZOCIÁLIS ÁGAZATI DEMONSTRÁCIÓS BIZOTTSÁGOT,

melynek alapító szervezetei a következők:

  1. Baranya Megyei Szakszervezetek Akcióegysége BMSZA (Benke Norbert ügyvivő),
  2. Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete BDDSZ (Szűcs Viktória elnök),
  3. Független Egészségügyi Szakszervezet FESZ (Kiss László elnök)
  4. Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete MACSGYOE (Takács Imre elnök)
  5. Nyugdíjasok Országos Képviselete NYOK (Dr.Hegyesiné Orsós Éva elnök)
  6. Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete SZMDSZ (Migács Tibor elnök)
  7. Szociális Szakmai Szövetség 3SZ (Dr. Krémer Balázs elnök)
  8. Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete SZTDSZ (Kónya Gusztávné elnök)

Csatlakozó szervezetek:

  1. Szociális Dolgozók Munkástanácsa (Tajti Csaba elnök)
  2. Autonóm Területi Szakszervezet (Csongrádi Sándorné elnök)

Folyamatosan csatlakoznak hozzánk szervezetek, s keresnek bennünket a szolidaritásukat kifejező szervezetek is.

A Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság megalakulása első lépés abba az irányba, hogy fellépjünk saját és ügyfeleink/ellátottaink kormányzati megnyomorítása ellen, hogy a szakmai terület dolgozói és támogatottjai összefogásával küzdelmet kezdjünk a szociális támogatások és szolgáltatások emberhez méltó, tisztes színvonalának megteremtése érdekében. Bizottságunk elutasítja a kormányzat megosztó politikáját, és fontosnak tartja az ágazati egységes fellépés szükségességét. Az egység demonstrálása érdekében  a bizottsági tagszervezetek csak együttesen kívánnak tárgyalni a kormányzattal.

Mi, a SZOCIÁLIS ÁGAZATI DEMONSTRÁCIÓS BIZOTTSÁG tagszervezetei:

 Követeljük, hogy az érintett érdekképviseleti szervezetek bevonásával azonnal kezdődjön érdemi egyeztetés és párbeszéd az ágazatot érintő problémák rendezéséről a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanácsban!

Követeljük az egészségügyben megvalósuló bérfejlesztés szociális ágazatra történő kiterjesztését!

Követeljük, hogy az ágazati érdekegyeztető tanácsban a minisztérium szakértőivel kezdődjön konzultáció a szociális ellátásokat érintő folyamatos átszervezésekről!

 Nem kérünk lehetetlent, nem kérünk sokat, csak annyit, ami visszafordítja az ágazat válsághelyzetét és az ágazatban dolgozók egyéni krízishelyzetét.

Tárgyalni szeretnénk! Hangsúlyozzuk, hogy bizottságunk, nem külön-külön, hanem együtt kíván tárgyalni a kormányzattal a problémákról.

 

III. A bizottság akciói, a petíció ismertetése, eddigi eredmények – Kiss László FESZ elnök

A szociális ágazatban dolgozók jelenlegi helyzete kritikus, társadalmi pozíciónk alábecsült. Nincs arányban az általunk végzett munka, annak erkölcsi, anyagi elismerése, társadalmi hasznosságával. Ezt mindannyian – munkakörtől és pozíciótól függetlenül – tudjuk, akik az ágazatban dolgozunk. Szeretnénk a változást, az élhetőbb körülményeket, az anyagi megbecsülést.

Követeléseink visszhangok, melyeket a munkavállalók fogalmaznak meg, a munkahelyekről, az ellátó helyekről indultak. Ezek nem oltódnak ki, hanem erősödnek. A szakmai szervezetek, az érdekképviseletek és az ellátotti szervezetek közvetítői voltak azoknak segélykiáltásoknak és figyelmeztetéseknek, amelyek a társadalom egészére kiható vészhelyzetet jeleznek. A demográfiai változásokra nem a kivonulás, hanem a szociális szakma megerősítése, a jelenlegi terhek csökkentése, anyagi és erkölcsi értékviszonyok megjelenítése és színvonalas utánpótlás nevelés a helyes és megfontolt válasz. 

 Szervezeteink több szakmai anyagban, nyílt levélben és petícióban kifejezték szándékukat a párbeszédre, az egyeztetésre, az együttműködésre. A kapott válaszok hárítóak, elutasítóak, több esetben megalázóan kioktatóak.

Számunkra fontos az ágazat minden területe. Az ellátók, segítők és az ellátott kliensek érdekei találkoznak: jól működő, magas színvonalú ellátó rendszer, amelyben jól érzi magát a megbecsült munkavállaló és az ellátást igénybevevő. Céljaink megvalósítása érdekében összefogtunk és készek vagyunk a konstruktív tárgyalások kikényszerítése érdekében az egész társadalom figyelmét is felhívni. A Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság aláírásgyűjtő akcióval támogatja az ágazat érdekében közzétett Nyíltlevelet és Petíciót. A dokumentumokat és aláírásokat októberben és novemberben adjuk át a Kormány szakpolitikusainak.

 Akció sorozatot kezdünk Budapesten és az ország több településén, követeléseink teljesítése érdekében. Az akciókhoz, az együttműködéshez várjuk a tenni akaró egyének, munka- és szakmai szervezetek, érdekvédelmi szervezetek csatlakozását.

Közös Facebook-oldalunkon már eddig közel 60.000 ezer egyéni látogató fordult meg, szervezeti oldalainkon folyamatos a támogatások jelzése. A Petíciót támogató elektronikus és papíralapú aláírásokból több  ezer aláírás gyűlt eddig össze, októberig folytatódik a gyűjtés.