A Független Egészségügyi Szakszervezet szolidaritását fejezi ki a Pedagógus Szakszervezet törekvései mellett. Megértjük az életpálya modellel, és a központosítással kapcsolatos aggályaikat. Számos törekvésükkel egyetértünk, és különösen támogatandónak tartjuk azt az igényüket, hogy a megkérdezésük nélkül ne változtassák meg a tananyagot, az oktatási módszereket, és ne a fejük felett döntsenek a saját és a gyerekek sorsáról.

A jelen közoktatásában fásult, ideges, elkeseredett pedagógusokkal és a végtelenségig leterhelt, fáradt, gyermekkoruktól megfosztott tanulókkal találkozunk. Ez sok esetben akár az egészségi állapotra és a családi légkörre is kihat. Az állami elvárásoknak és szabályozásoknak nem tudnak az intézmények eleget tenni, mert vagy eszközhiánnyal küzdenek, vagy finanszírozási nehézségeik vannak, és a munkaerő kapacitás is csökken a (nem túl vonzó) pedagógus életpálya modell bevezetésének ellenére.

Ezek a problémák nem állhatnak a felnövekvő generációk megfelelő képzésének útjába, és nem rombolhatják le a magyar közoktatás jó hírét. Szükségesnek látjuk a változtatásokat az érdekképviseletekkel és az érintettekkel való egyeztetés mellett. Gyermekeink jövője, és ezáltal társadalmunk jövője a tét. A mai problémák mellett senki nem mehet el szótlanul, ezért értékesnek és követendőnek  tartjuk a pedagógusok kitartását, és azt a példaértékű küzdőszellemet, amivel kiállnak az ország elé a számukra fontos célok elérése érdekében. Minden érdekképviseletnek ilyen erőt és lendületet kívánunk!

A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöksége

Csatlakozzatok!

„Sok lúd, disznót győz” tartja a mondás. Nos mi fehérek is vagyunk, „gágogni” is tudunk, ha arról van szó, hogy panaszkodni kell. És bár nem tollas a hátunk, azért a „V” alakban való repülést gyakorolhatnánk. Nem arra gondolok, hogy rúgassuk ki magunkat a munkahelyünkről, hanem, hogy együtt szárnyalva még a zord viharokat is le tudjuk győzni.
Aki hisz ebben az eszmében, vagy csak egyedül érzi magát a munkáltatóval való harcában, vagy épp többeket ismer akik ugyanabban a „rossz” cipőben járnak, az csatlakozzon hozzánk a Független Egészségügyi Szakszervezet hez! Tagjainknak több ízben harcoltuk már ki a kedvezőbb munkahelyi besorolást, a törvényi előírásoknak megfelelő feltételeket, stb.
Nem várhatja el senki, hogy a munkátok elvégzése mellett még a jogszabályokban is elmélyedjetek. Harcedzett „vezérlúdjaink” már átrágták magukat ezeken az útvesztőkön, megvívtak már jó néhány csatát és készséggel állnak bajtársaik rendelkezésére, akár egy jó szó erejéig is!! 😀

Összefoglaló 2016.01.07.
Konzultáció a Szociális Államtitkárságon

A Független Egészségügyi Szakszervezet felkérésére, 2016. január 7-én a szociális államtitkárság nevében, Nyitrai Imre helyettes államtitkár úr fogadta a képviselőinket, Dr. Soós Adrianna elnök, és Nagy Ildikó szociális területet koordináló alelnök személyében.

A bemutatkozó látogatáson ismertettük a makro- és makroszintű érdekvédelmi törekvéseinket, a béreket illetően a már ismert célkitűzéseinket, miszerint a gazdaság teljesítőképességéhez kell igazítani a szociális ágazatban dolgozók bérét, ami a gyakorlatban azt jelenti,hogy ha az EU átlaghoz viszonyított hazai GDP 60 %, akkor a bérek is érjék el az EU azonos ágazatában dolgozók bérének 60 %-át.

Egyetértés volt abban, hogy a közelmúlt pótlékai csak tűzoltásra voltak elegendőek, ami a belső elvándorlást visszafogta, de a külföldre irányulót nem képes kezelni. A megbeszélés során felhívtuk a figyelmet arra, hogy a kjt-ben szerepel, hogy a bér arányok kialakításánál, a képzettség, és a munkatapasztalat mellett a munkavégzés feltételeiben, a lelki, fizikai terhelésben levő különbségeket, a munkarendet is figyelembe kell venni, amely feltételek a szociális ágazatban a közszférán belül halmozottan vannak jelen. Ezt is figyelembe véve a bérintézkedések ellenére is a leghátrányosabb ágazatok ma a szociális szféra és az egészségügyi ágazat, és mindkét ágazatban dolgozókra igen erős elszívó hatás érvényesül az európai országok országai részéről.

Kértük, hogy bekapcsolódhassunk az ágazatot érintő döntések előkészítésébe, így a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum (SZÁÉF) munkájába is, mivel ez a platform a Szociális Ágazati Sztrájkbizottság (SZÁSZ) követeléseinek a megvalósulásaként lett létrehozva, melynek akkor aktív tagjai voltunk. Helyettes Államtitkár úr tájékoztatott minket, hogy a SZÁÉF-ben lévő 3 reprezentatív szakszervezet döntése szerint, nem kívánnak további érdekvédelmi szervezeteket bevonni a fórumba.

Kifejtettük, hogy ebben az esetben aggályaink vannak a SZÁÉF-et illetően, mivel nincs képviselve az ágazat nagyobb része. Tudomásunk szerint szociális ágazati reprezentatív szakszervezetek, csupán szak-, illetve alágazati szinten reprezentatívak, ami az ágazat egészét tekintve egy szűk réteget ölel fel, úgymint a javítóintézeti pedagógusokat – akik pedagógus bértábla szerint kapják az illetményt,- a szociális igazgatásban lévő köztisztviselőket,- akik a köztisztviselői bértábla szerint díjazottak, valamint a bölcsődei dolgozókat, akik részben szintén pedagógus béreket kapnak. A SZÁÉF jelenlegi tagjai között nincs, aki az utcai szociális munkát végzőket, a szociális intézményi ellátásban, házi segítségnyújtásban, családsegítőkben stb. dolgozókat képviselné.

Helyettes Államtitkár úr ismertette, hogy szándékuk van a SZÁÉF mellett egy szociális kerekasztal összehívására, ahol az ágazat résztvevői rendszerességgel kifejthetik majd a véleményeiket, javaslatokat tehetnek. Ígéretet tett arra nézve, hogy a FESZ meghívást kap ezekre.
A konzultációkérő levelünkre reagálva, – melyben több az ágazatot érintő problémát felvetettünk, –

elmondta, hogy nagy része az életpálya modellel lesz megoldható, felajánlva a munkacsoportokban az ismételt részvételünk lehetőségét.

Kértük Helyettes Államtitkár Urat, hogy a fenntartott intézmények vezetői felé tolmácsolja azt a fenntartói elvárást, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő kapcsolatot tartsanak a szakszervezettel, és a munkavállalókkal való kapcsolatot is a humánus kommunikáció jellemezze, és ne legyen hátrány a szakszervezetben való részvétel.

Felvetettük még a kiegészítő pótlékok kifizetésével kapcsolatos anomáliákat, és a KIR rendszer bevezetésével kapcsolatos dolgozói panaszokat is, melynek részleteit írásban is ismertetjük.

A rendelkezésre álló idő rövidsége miatt pár aktuális kérdést nem tudtunk tárgyalni, de jeleztük, hogy elektronikusan megküldjük az észrevételeinket ezekben a témákban is, melyek a következők:

  • pótléktáblák – pótlékok kifizetése körüli anomáliák
  • szociális ágazati bértábla aránytalanságai, hibái? – újabb félreértések adódhatnak
  • bérkompenzációs rendelet, évek óta kihagyja az átvett szociális intézményben dolgozókat
  • bankkártya pénzek
  • szakszervezetek – állami fenntartók viszonya

Készítette: Nagy Ildikó

(Szociális területet koordináló alelnök)