A Munkástanácsok Országos Szövetségének Pedagógus Ágazata elkötelezett a köznevelési rendszer érdemi fejlesztésében. Támogatja, hogy a közneveléssel kapcsolatos döntéseket minden szinten kellően tájékozott, szakmailag illetékes, etikailag elkötelezett pedagógusok hozzák meg.

  1. Az évtizedek óta rosszul teljesítő köznevelési rendszer reformjának szándéka nem érheti el a célját, ameddig a tanulói óraszámok jelentős csökkentését nem sikerül elérni. Az elsajátított tananyag mennyisége, illetve ez elért neveltségi szint nem arányos a tanulói óraszámokkal, sokkal inkább az autonóm pedagógusok hatékonysága és a támogató családi háttér függvénye. Az ezzel kapcsolatos döntés meghozatala az egyik legsürgősebb feladat.
  2. Az iskolarendszer nem töltheti be társadalmi szerepét alkalmas és önállóan dönteni képes intézményvezetők nélkül, ezért a megfelelő intézményvezetők autonómiájának biztosítása a munkáltatói jogok gyakorlása és a gazdálkodás terén is elengedhetetlen. Ez nincs ellentétben a központosítás szándékával, kellő hozzáértéssel azzal összeegyeztethető.
  3. A rendszer alapját a pedagógusok képezik, ezért nem szabad szem elől téveszteni az ő igazságérzetüket. Az intézmények működési köztudott működési sajátossága, hogy a helyettesítések és egyéb többletfeladatok elosztása nem történhet a pedagógusok egyenletes terhelésével. Így az egyetlen jó megoldás a munkabéke megőrzésére egy pontos, általánosan kötelező óraszám megállapítása, és a többletmunka időarányos kompenzálása.

Ezeknek –a köznevelési rendszer jelenlegi hibáinak javítását célzó– törekvéseknek a megvalósítását tartja a Munkástanácsok Országos Szövetsége Pedagógus Ágazata a jelenleg folyó köznevelési reform legsürgősebb lépéseinek.

Munkástanácsok Pedagógus Ágazata

Bardócz Tódor András