Felhívás a parlamenti pártok képviselőihez!

Parlamenti vitanapot sürget a közösségi közlekedés helyzetéről, jövője alakításának lehetséges változatairól a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ), ezért felhívással fordul a parlamenti pártok képviselőihez.

Az ágazat stratégiai súlyára való tekintettel széles körű társadalmi és szakmai részvétellel szorgalmazza a KMSZ a vitanap életre hívását.

Az érdekvédők elfogadhatatlannak tartják, hogy érdekcsoportok pozíció- és presztízsharca befolyásolja és döntse el hosszú távon a közlekedési szektor sorsát. Ezért kérik a parlamenti pártok képviselőit és frakcióvezetőit, tegyék lehetővé, hogy egy érdemi vitanap keretében kerüljenek napirendre a közösségi közlekedés kulcsfontosságú témái.

Az egyik alrendszer, a közúti közösségi közlekedés társaságai egyre nyomasztóbb körülmények között kénytelenek szolgáltatni.

Krónikussá vált a gépkocsivezetői hiány, amit nem csak a nemzetgazdasági átlagnál alacsonyabb keresetek, nem csak a gépkocsivezetői vizsga megszerzésének durva költségei, hanem egyre markánsabban a jövőkép hiánya idéz elő. A helyzet rendkívül súlyos, gyors megoldás hiányában számottevő járatkimaradással kell szembenézni!

Szemlátomást öregszik a járműpark. Az érdekvédők szerint, amennyiben nem kezdődik meg a jármű-modernizációs program, a 2017.évi piacnyitás nagy vesztesei lesznek a megalakult Közlekedési Központok. Ezek a társaságok a mostani járműparkjukkal pályára sem léphetnek a piac-liberalizáció versenyében.

Sarkalatos kérdés a városi tömegközlekedés jövője. A városok döntő többségében még a Volán-cégek szolgáltatnak. Az erőfeszítések ellenére a finanszírozási kérdések rendezése nélkül sem a megrendelő önkormányzatok, sem a Volán-társaságok nem lesznek képesek a fenntartható fejlődés pályájára állítani és tartani a szolgáltatás színvonalát. A színvonal csökkenése magában hordozza az utas szám markáns visszaesését, ami alaposan veszélyezteti a Volános munkahelyek biztonságát.

A Volán-cégek zavartalan üzletmenetét fékezi a nagy ívű átszervezések folyamata. Strukturális átrendeződést hozott a 2015.január 1-jével lezárult integráció és már is újabb gyökeres változás vár a társaságokra, a MÁV- Volán együttműködésének valamilyen válfaja.

A parlamenti pártok frakcióvezetőinek felelősségtudatában bízva, és annak tükrében, hogy a fenntartható fejlődés feltételrendszerének megteremtésében közösen érdekeltek vagyunk, ezért sor kerülhet egy érdemi vitának és egyeztetésnek teret adó széles körű fórumra.

A KMSZ hangsúlyozza, hogy a Volán-cégek MÁV-ba való beolvasztása a közlekedési szakszervezetek és a Volánok szolgáltatásait igénybe vevők heves ellenállását váltaná ki.

Budapest, 2015.08.10.

         Varga Tibor                                                                                              Horváth László                                             elnök                                                                                                           alelnök