Az elhúzódó eljárásokkal a változásbejegyzésekkel kapcsolatban a legtöbb szakszervezet szembesül. Célunk, hogy a szakszervezetek (és szakszervezeti szövetségek) esetében a változásbejegyzési kérelem alapján indult polgári nemperes eljárásban is rövid, tizenöt napos határidővel szülessen meg a végzés. Módosító javaslatunk az alábbiakban olvasható.

Honlapra - javaslat - Cnytv_