Kedves Fesz Tagok!
 
Tájékoztatlak Benneteket, hogy a múlt héten az EMMI Egészségügyért Felelős Helyettes Államtitkárával egyeztettünk elsősorban annak érdekében, hogy a szakdolgozók és az egészségügyben dolgozók anyagi helyzetének javítására vonatkozó alátámasztó érveinket újra megerősítsük. Továbbra is úgy látjuk, hogy az itt dolgozók bére, jövedelme nem fejezi ki azt a felelősségteljes és megterhelő munkát, amit az itt dolgozók végeznek. Az alacsony bérek miatt állandósult a munkaerőhiány ami miatt egyre többet kell dolgozni azoknak akik még kitartottak. Az egyeztetésen a következő konkrét javaslatok fogalmazódtak meg.
 
A szakdolgozói körben olyan mértékű béremelés szükséges, amelyben a szakdolgozók és az orvosok közti bérarányok a korábbi szinthez zárkóznak.   
A nemzetközi példák is ezt támasztják alá.Ez az E kategória esetén az orvosi bérek 50%-a körüli összeg azonos év szakmai tapasztalat szerint az egyetemi diplomásoknál 80%.Mivel az orvos bérek januárban is nagyobb ütemben nőnek mint a szakdolgozóké, 2022-ben további jelentős béremelés kell ennek az aránynak az eléréséhez. A bértáblákat az inflációs mértékekhez is igazítani kell, mivel jelenleg alig ismeri el a rendszer a tapasztalatot, a bértételek 3 évenként az infláció harmadát sem teszik ki ezért is módosítani kell a táblákon is. A pótlékok és a pótlék alapnövelése szintén fontos követelésünk, azzal hogy a pótlékok körének kiterjesztését is javasoltuk. Az egyes szakterületek között is nagyobb differenciát látunk indokoltnak, különösen az intenzív terápiás, a sürgősségi, a traumatológiai és a pszichiátrián területen, mert enélkül nem lehet feltölteni az ezen a területen különösen nagy számban jellemző üres álláshelyeket.
 
Az ügyeleti rendszerben dolgozók jogos követelését mi is megerősítettük, nem normális, hogy a pihenő idők miatt kieső időket később többlet ügyeletekkel dolgoztatják le. Egyetértettünk abban , hogy a kötelező tételek mellett differenciálásra is kell módot adni. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy erre a jövőben több forrást kapnak az intézmények.
 
Javasoltuk a nyugdíj melletti foglalkoztatás megkönnyítését, az idősödő kollégák bevonását a fiatalok mentorlásába, valamint hogy a nyugdíjas egészségügyi dolgozók is részesedjenek azokból a többletjuttatásokból amit a nyugdíjasok megkapnak, az egészségügyben nyugdíj mellett dolgozók pedig nem.
Államtitkár úr és vezető munkatársai nyitottak voltak a javaslatainkra, és szükségesnek tartják az általunk felvetett problémák javasolt megoldását. Levélben jelezték köszönték meg a konstruktív beszélgetést, reméljük hogy hamarosan intézkedések is követik. Mi folytatjuk az egyeztetést, ha kell tiltakozást veletek együtt .Minden törvényes módszert alkalmazni fogunk, országosan és az egyes munkáltatók hogy elérjük a céljainkat. Mivel tudjuk, hogy az anyagi források biztosítása jelenti a fő gondot, a Pénzügyminiszter úrnak is elküldtük a béremelésre, a pótlékok rendezésére vonatkozó javaslatunkat.