svajci logo

Az idősebb (55+) korosztály foglalkoztatásának elősegítése a svájci tapasztalatok alapján

AJÁNLÁSOK A KORMÁNYNAK

1. A munkaügyi irodákban folyamatosan elérhető, szakosodott ügyintézés  megszervezése az idősekkel és a rehabilitációra szorulókkal való foglalkozásra, az ehhez szükséges kapacitások létrehozása

2. Az állami és a piaci állásközvetítő szervezetek közötti  szorosabb együttműködés kiépítése (adatcsere, tapasztalatcsere, közös projektek lebonyolítása)

3. Idősekre fókuszált állásbörzék megszervezése

4. Az idősek foglalkoztatását nagyobb arányban vállaló munkáltatók adatbázisának létrehozása

5. A megváltozott munkaképességűek elhelyezésére alkalmas munkakörökkel rendelkező (nem akkreditált) munkáltatók adatbázisának létrehozása

6. A rehabilitációs ellátásra való jogosultság megőrzése a munkaszerződésben kikötött próbaidő lejártáig

7. Az idősek jövedelemmel járó, álláskeresésre fordítható  idejének meghosszabbítása (a munkanélküli járadék az 55 év felettiek esetében minimálisan 6 hónapig legyen fizethető)

8. Az idősek képzését, átképzését segítő pénzügyi támogatások és munkaidő kedvezmények biztosítása

9. Az ESZA (Európai Szociális Alap)  forrásokból finanszírozott  programokban az idősek foglalkoztatását hatékonyan segítő prioritások előtérbe állítása (hosszabb idejű nyelvi, informatikai képzések, egészségmegőrző programok, atipikus foglalkoztatási formák támogatása)

10. Az uniós forrásokból finanszírozott támogatási programok  folyamatos elérhetőségének  a biztosítása, az időbeli megszakítások kiiktatása, de legalábbis jelentős csökkentése

11. Az időskori egészségi állapot javítása, a  megváltozott munkaképesség  munkahelyi ártalmakkal összefüggő okainak visszaszorítása:
– a munkaügyi ellenőrzés szigorításával
– a differenciált munkaadói társadalombiztosítási járulékfizetési és
– a differenciált munkaadói táppénz hozzájárulási rendszer megteremtésével

12. A foglalkozás egészségügyi szolgáltatók bevonása a foglalkozással összefüggő – és a nép egészségügyi szűrővizsgálatok elvégzésébe, a munkahelyi egészség megőrző programok szervezésébe, lebonyolításába

13. A „védett kor” munkajogi szabályozásának rugalmasabbá tétele (hogy az ne tegye ellenérdekeltté a munkáltatókat az idősebb korúak felvételében)

14. A nyugdíjkorhatár előtti években a részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése a résznyugdíj igénybevételének lehetőségével

15. A sikeres karriert elért fizikai és szellemi foglalkozású idős munkavállalók és az őket alkalmazó munkáltatók népszerűsítése, követendő példaként történő bemutatása a közmédiában.

16. A kormány munkaadókkal kötött  stratégiai partnerségi megállapodásaiba  a hátrányos munkaerő piaci helyzetű munkavállalók (köztük az idős munkavállalók) foglalkoztatásával kapcsolatos vállalások beépítése, az ezzel kapcsolatos társadalmi felelősségvállalás  megjelenítése.

AJÁNLÁSOK A MUNKÁLTATÓKNAK

1. A demográfiai tervezés alkalmazása a munkahelyeken (a munkavállalói korfa figyelése, a kiegyenlített korosztályi összetételre törekvés, az aktív utánpótlás tervezés alkalmazása).

2. A korcsoportok közötti együttműködés szervezeti formáinak kialakítása, az idősebb korosztályra jellemző előnyök (pl. a nagyobb munkatapasztalat, a lojalitás, a szélesebb  kapcsolati tőke, a jobb ügyfélismeret, a jobb kommunikációs képesség az idősebb ügyfelekkel) optimalizálása.

3. Az idősebb állást keresők esetében a menedzseri előítéletek leküzdése, a felvételi eljárások objektivitásának  erősítése.

4. Idősbarát munkahelyek kialakítása: az ergonómiai szempontok érvényesítésével, idősbarát munkaidő beosztással, az un.  atipikus (részmunkaidős, távmunkán, munkaidő megosztáson alapuló )  foglalkoztatási formák alkalmazásával.

5.  A munkaképesség fejlesztésének folyamatos támogatása:
– munka melletti képzéssel, a tanuláshoz munkaidő kedvezménnyel, költség hozzájárulással,
– az egészségmegőrzés támogatásával : munkahelyi stressz kezeléssel,   testedzési lehetőségekkel, egészségügyi szűrővizsgálatokkal, egészségügyi-és életmód tanácsadással.

AJÁNLÁSOK A MUNKAVÁLLALÓKNAK ÉS A SZAKSZERVEZETEKNEK

A béren kívüli tényezők felértékelése az érdekvédelemben és az életmódban:

1. az egészséget, a munkaképességet károsító  munkaszervezési megoldások elkerülésének megkövetelése (a megterhelő munkaidő beosztás, a fárasztó testtartást igénylő munkafolyamatok megváltoztatása),

2. a  munkahelyi környezetben rejlő egészségkárosító- és baleseti kockázatok körültekintő felmérése, kiiktatásának megkövetelése,

3. a munkavédelem komolyan vétele (képzésben való részvétel, védőeszközök használata),

4. la foglalkozás egészségügyi szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kihasználása (munkahelyi betegségszűrő, betegség megelőző, egészségi állapot javító programok indítása),

5. az egészségre káros életmód következményeinek tudatosítása (mozgás hiány, dohányzás, túlzott alkohol fogyasztás),

6. a munka melletti képzés, élethosszig tartó tanulás  fontosságának hangsúlyozása és munkáltatói támogatásának napirenden tartása.

AJÁNLÁSOK A CIVIL SZERVEZETEK ÉS A SAJTÓ MUNKATÁRSAI SZÁMÁRA

1. A már nyugdíjas korosztály aktívabb részvételének megszervezése a még nem nyugdíjas korú idősebb munkavállalók elhelyezkedési esélyeinek javítását célzó önkéntes munkába.

2. Az idősek bevonása a mások számára nyújtott karitatív tevékenységekbe,  az önértékelést javító aktivitásba.

3. Az idősek közötti kapcsolatépítés segítése, programok szervezése az  elmagányosodás megakadályozása.

4. A társadalmi előítéletek lebontása, pozitív közfelfogás kialakítása, az idősebb korban elért sikeres karrier építés eseteinek, a vonzó életmód példáknak a  gyakoribb bemutatása.

Kedves Kollégák!

Kérjük a projekttel kapcsolatos véleményeiteket és javaslataitokat szíveskedjetek 10 napon belül visszaküldeni a mosz@munkastanacsok.hu e-mail címre!

Köszönettel:
Munkástanácsok Országos Szövetsége