Tisztelt Munkástanácsok!

 2013.év elejétől a munkáltatóm ledolgoztatja a reggeli (munkaközi szünet) idejét (napi 20 perc). 3 műszakban dolgozom hétfőtől péntekig. A ledolgozásra minden délelőttös héten szombaton 6-14 óráig kerül sor .Erre az időszakra nem kapok bért. Kérdésem, jogos-e a munkáltató által elrendelt – ellentételezés nélküli – szombati munkavégzés.

 Tisztelt Kérdező!

 A Munka Törvénykönyve szabályai alapján a munkaközi szünet nem része a munkaidőnek.A munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) – a munka jellegére is figyelemmel – a munkáltató állapítja meg.

 Ha a munka jellegéből adódóan (pl. többműszakos munkarend) a munkaközi szünet ledolgozására az egyes munkanapokon nincs lehetőség, a munkaközi szünet kötelező kiadására tekintettel minden normál beosztás szerinti műszakban a tényleges munkavégzéssel töltött idő az adott műszakra eső munkaközi szünet idejével rövidebb. A jogszabály nem zárja ki az így felhalmozódott, le nem dolgozott munkaidő göngyölítését és a munkáltató által kijelölt napon történő ledolgozását. Ennek alapján a „ledolgozás” nem minősül rendkívüli munkavégzésnek, kizárólag a munkaszerződés szerinti teljes normál munkaidő teljesítését szolgálja. Külön díjazás tehát nem jár érte, a munka ellentételezését a normál, munkaszerződés szerinti munkabér magában foglalja.

 Tisztelt Munkástanácsok!

 Főállású munkavállalóként, kéthavi munkaidőkeretben dolgozom, egyenlőtlen munkaidő beosztásban, műszakban, havi bérezéssel. Ha egy adott hónapban fizetett ünnep van, és a beosztásom szerinti műszakjaim nem esnek a fizetett ünnepre, akkor ezekre a fizetett ünnepekre jár-e plusz jövedelem?

 Tisztelt Kérdező!

 Tényleges munkavégzés hiányában plusz juttatás sajnos nem jár. Munkaidőkeret esetén a munkaszüneti napok elszámolása akként történik, hogy az adott munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő meghatározása során a munkaszüneti napokat figyelmen kívül kell hagyni, tehát a munkaidőkeretben ledolgozandó munkaórák számában jelentkezik a fizetett ünnepekre járó kedvezmény (pl. ha az adott időszakban 1 fizetett ünnep van, napi 8 órás munkaidő esetén az adott munkaidőkeretben ledolgozandó órák száma 8 órával kevesebb).

 Munkástanácsok Országos Szövetsége