A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) 2015. szeptember 15.-i Szövetségi Tanács ülése – élve az Alapszabályban foglalt jogával – döntött a SZEF a Magyar Szakszervezeti Szövetségben (MASZSZ) fennálló tagságának ügyében.  A SZEF Szövetségi Tanácsa kinyilvánította, hogy a 2013. december 6 – án alapított, három konföderációból álló Magyar Szakszervezeti Szövetségből 2015. szeptember 16 – i hatállyal kiválik.

A döntés legfőbb oka az, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben és országos érdekegyeztetési viszonyok között a közszolgálatok eltérő helyzete a teljes fúziót nem teszi indokolttá, az önálló jogi személyiségű konföderációként való részvétel egy másik konföderációban viszont tisztázhatatlan ellentmondásokat teremt és ezért hosszú távon fenntarthatatlan.

E döntéssel párhuzamosan a SZEF vezetői és vezető testületei kinyilvánították azon szándékukat, hogy nem csak a szakszervezetek között feltétlenül szükséges szolidaritásra és jó kapcsolatra, hanem ezen túlmenően szoros együttműködésre törekszenek a MASZSZ konföderációval és tagszakszervezeteivel. Keresik a közös és hatékony cselekvés lehetőségeit, saját tagjaik szempontjait figyelembe véve támogatják a MASZSZ érdekképviseleti céljait, kiemelten a közszolgálat területén, de lehetőségeik szerint a munka világának egészében is. Továbbá nem vetik el a későbbi csatlakozás, vagy szorosabb szervezeti együttműködés egyéb módjainak a lehetőségét.

Budapest, 2015. szeptember 16.

Forrás:szef.hu