Kép: Szőllősi Roland, iho.hu

A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége hároméves bérfelzárkózási program kidolgozását és elfogadását javasolja. A bérfelzárkóztatási program célja, hogy az alágazatban azonos munkakörben, képzettséggel és gyakorlattal dolgozók keresete három év alatt minimálisan az adott kategória jelenlegi átlagos keresetének a szintjére emelkedjen. A célok elérésének eszköze az alágazati bértarifa rendszer kidolgozása és életbe léptetése.

A középtávú bérfelzárkóztatási program céljait már a 2016. évi bértárgyalásoknál is szem előtt kell tartani. A legnagyobb probléma a pályakezdőkkel és a 10 éves munkaviszonnyal rendelkezők körében van. A legalacsonyabb bérrel a karbantartó szakmunkások és az autóbuszvezetők rendelkeznek, ezért az ő bérfelzárkóztatásuk a megtartásuk érdekében elkerülhetetlen.

A KMSZ a fentiekben összefoglalt bérpolitikai céljait tárgyalásos úton kívánja elérni. A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) fekete pólós akciójáról kinyilvánítja, hogy követeléseinek egy részét jogosnak tartja, de nem elég kidolgozottak, ezért a KMSZ nem támogatja a demonstrációt.

A KMSZ a rendezett munkaügyi kapcsolatok keretein belül történő tárgyalásos megoldást támogatja. Az érvényes kollektív szerződés előírja a munkaruha-viselet szabályait. Az előírásokat sértő öltözet viselése komoly egzisztenciális kockázatot jelenthet a munkavállalóknak. A KMSZ álláspontja szerint nem felelőtlen követeléseket kell előterjeszteni, hanem, hosszú távú, kiszámítható életpályát mutatni a munkavállalóknak!

Továbbra is kérjük az autóbuszvezetők korkedvezményes nyugdíjának visszaállítását, vagy az azt helyettesítő rendszer mielőbbi kidolgozását a szakszervezetek bevonásával!

Az ágazatban működő reprezentatív szakszervezeteknek felelősséggel kell döntéseket hozniuk a fenti kérdésekben. A mi javaslatunk mögött évek alatt kidolgozott koncepció van, amelyben partnereink is részt vettek, és amihez kérjük a szakma és a politika támogatását!

Budapest, 2015.09.14.

Varga Tibor

Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége

Elnök