Tisztelt Kollégák!

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán a kormány, a munkavállalók és a munkaadók  idén harmadik alkalommal próbáltak megegyezni a 2016. évi minimálbér, illetve szakmunkás minimálbér (garantált bérminimum) összegéről. A tárgyaláson nem történt megállapodás.

A munkáltatói oldal két szereplője módosította korábbi ajánlatát a minimálbérek és a szakmai bérminimum emelésére: az új javaslat 4,8%-os emelés a minimálbérre és 4,9%-os a garantált bérminimumra. A javasolt új bruttó összegek 110 000 Ft, illetve 128 000 Ft, amelyek  (SZJA csökkenése miatt) nettó 6,4%-os, illetve 6,5%-os emelést tesznek ki. A VKF-ben képviselt harmadik munkáltató kitartott a 3%-os emelési ajánlat mellett, de legközelebbi ülésén megfontolja a megemelt összeg elfogadását.

A Munkástanácsok Országos Szövetségének nevében nem tekintettem kielégítőnek az új javaslatot, hiszen az  még mindig messze van a négy szakszervezeti konföderáció által megfogalmazott igénytől, a 9%-os minimálbér emelési, és különösen a 13%-os garantált bérminimum emelési mértékektől. Az esetleges kompromisszum fontos elemének neveztem meg azokat a garanciákat, amelyek a 2016-ban nem teljesülő béremelési igények belátható időn belül történő elérését valószínűsítik. Erre a kormányzati oldaltól várunk értékelhető javaslatot.

A Munkástanácsok továbbra is úgy ítéli meg, hogy az alacsony bérű munkavállalók nem részesültek az elmúlt időszak gazdasági növekedésének eredményéből, amiben jelentős szerepet játszott az adópolitika és az érdekvédelem munkahelyi intézményi rendszerének meggyengítése (ez utóbbi a most hatályos Munka Törvénykönyve bevezetésének következménye).

A Munkástanácsok ezért azt várja a munkáltatóktól, hogy a növekedési többletforrásokból kiemelten részesítsék az alacsony bérkategóriájú foglalkoztatottakat, a kormányzattól pedig azt, hogy ahol szükséges, csökkentse az alacsonyabb keresetű dolgozók béremelésével járó közterheket.

Amennyiben a megállapodás érdekében mégis kompromisszumot kell kötnünk, a Munkástanácsok korábbi követeléseiből feltétlenül szeretnénk érvényesíteni azokat a célokat, hogy a minimálbér nettó tartalma középtávon érje el a megélhetési költségek összegét. A jelenlegi munkáltatói ajánlat nyilván tesz egy lépést ebbe az irányba, de messze elmarad ennek a célnak a teljesülésétől.

Ezért ahhoz kérem a támogatásotokat, hogy egy több elemű megállapodás megkötésére hatalmazzátok fel a Munkástanácsok tárgyalódelegációját. Ennek a megállapodásnak feltétlenül tartalmaznia kell azt a lehetőséget, hogy a jövő évi költségvetési és adójogszabályok tárgyalása előtt a szociális partnerek állapodjanak meg a kormánnyal arról, hogy a munkabérekre rakódó magas terhek csökkentésével növelhető legyen az elkövetkezendő években a bérek, így a minimálbér nettó értéke. Konkrétan, egy ilyen garancia vállalása mellett egy 6%-os minimálbéremelés képezhetné a kompromisszum tárgyát. Természetesen további elemei lennének a megállapodásnak: a már megkezdett Munka Törvénykönyve-módosítás, a korkedvezményes nyugdíj ügyének kérdése és egyéb, munkavállalókat érintő jogszabályok pozitív irányú módosítása.

Kérem a Tisztelt Kollégákat, hogy a december 14-i, soron következő VKF ülés előtt jelezzétek vissza álláspontotokat abban a vonatkozásban, hogy a Munkástanácsok nevében egy ilyen tartalmú megállapodást aláírhatunk-e, illetve aki nem ért egyet egy ilyen típusú kompromisszumos megállapodás megkötésével, milyen nyomásgyakorló eszközt tud az eredeti követelések teljesülése mögé állítani annak kikényszerítésére.

Az ügy súlyára való tekintettel kérem, hogy legkésőbb december 11-én, pénteken 12 óráig érkezzenek vissza a vélemények, hogy megfelelő felhatalmazással vehessek részt a tárgyalásokon.

Jó egészséget kívánva,

Tisztelettel köszönt:

 Palkovics Imre

elnök

Munkástanácsok Országos Szövetsége