A Zala Volán Dolgozóinak Demokratikus Szakszervezete (ZVDDSZ) és a Zala Volán Személyközlekedési Szakszervezete (ZVSZSZ) kijózanítónak és elszomorítónak tartja az MNV Zrt. 2,5%-os bérajánlatát a Volánoknál. Különösképpen annak tükrében, ahogy a Volán-szakszervezetek a folyamatos kompromisszum jegyében alaposan „visszavágták” bérigényüket.

2016. február 1-től zajlanak a bértárgyalások a Volán-portfólióban a Munkaadói Szövetség (KKVSZ) és a Volán szakszervezetek között. Kezdetben 1%-ról indult a béralku, majd a szakszervezetek ragaszkodása folytán az MNV Zrt. vezetői is csatlakoztak a tárgyalásokhoz. Ennek hatására 1%-ról mintegy 2,5%-ra emelkedett a bérajánlat (1 milliárd 328 millió Ft bérkeret). 2016. március 7-én biztató jelek mutatkoztak az MNV Zrt. részéről a pozitív elmozdulás irányában. A szakszervezetek a 7,5%-os alapbéremelést, plusz bérfelzárkóztatást tartalmazó igényüket alaposan mérsékelték 3% alapbéremelésre plusz 60.000,- Ft egyszeri kifizetésre vagy 5.000,- Ft / hó bérenkívüli juttatásra és megcsillant a megegyezés esélye. Majd jött a 2016. március 12-e, a 6. tárgyalási nap, amikor is kijózanítólag hatott a szakszervezetekre az MNV Zrt. bérajánlata, amely egy jottányit sem növekedett a korábbi kb. 2,5%-hoz képest. A zalai érdekvédők számára bebizonyosodott, hogy a tulajdonos (MNV Zrt.) részéről a Volán szakma mostohasorsra ítéltetett. Ezen megállapításhoz szolgáltat alapot, hogy a társ közlekedési alágazatoknál (MÁV, BKV) magasabb bérajánlattal éltek és a Volán- társaságoknál a legnyomasztóbb a bizonytalanság és a jövőkép hiánya.

Nagy ívű strukturális átalakítás zajlott le a Volánoknál (létrejöttek a Közlekedési Központok) és a közeljövőben további sorsfordító folyamatok várnak a munkavállalókra és a szakmára. Pazarló és gazdaságtalan a működés, hiányzik a versenyképesség – érvelnek a döntéshozók. A zalai szakszervezetek egyoldalúnak és elfogadhatatlannak tartják ezt az érvelést, mert meghatározó költségeket nem helyez a mérleg serpenyőjébe. A zalai volánosok kiemelik, hogy az állam által megrendelt utazási kedvezmények ellentételezése (szociálpolitikai menetdíj-támogatás) még mindig a 2008. évi szinten van. Azóta pedig volt ÁFA- kulcs emelés (15%-ról 27%-ra), volt többször infláció, a kedvezményezetti kör nagysága inkább nőtt és utazási szokásai sem változtak.

Az érdekvédők szerint a befagyasztott szociálpolitikai ellentételezés, az akadozó és folyamatosan apadó veszteségkiegyenlítés mellett nagy mutatvány lenne a hatékony gazdálkodás. Még akkor is, ha vannak hiányosságai a szakmának, ám nem olyan mértékűek, hogy ezekkel kellő állami szerepvállalás mellett nem tudnának zöldágra vergődni a társaságok.

A zalai érdekvédők helyzetértékelése szerint a tulajdonos elutasító magatartása kényszeríti most sztrájkba a szakszervezeteket. A szakszervezetek eddigi folyamatosan empátiát felmutató magatartása nem talált viszonzásra a döntéshozóknál.

A zalai közlekedésiek hangsúlyozzák, hogy a mostani sztrájk kontrollált, szabályozott lesz. Ugyanakkor leszögezik: bármikor adódhat olyan helyzet, hogy munkahelyi csoportok csapatostul leállnak és szüntetik be a munkát, ugyanis úgy gondolják, nincs mit veszíteniük. Jó lenne, ha ezzel is számolna és ezt is mérlegelné az MNV Zrt.

Zalaegerszeg, 2016.03.21.

Horváth László                                              Tuboly Béla

elnök                                                              elnök

ZVDDSZ                                                      ZVSZSZ