A Munkástanácsok Országos Szövetsége üdvözli, hogy az előterjesztők a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-kölcsönzés keretében való foglalkoztatásáról szóló törvényjavaslattal egy évek óta fennálló szabályozási hiányosságot kívánnak korrigálni a tanulmányaikat szüneteltető hallgatók esetében.

A Munkástanácsok az iskolaszövetkezetek képviselőivel és más ifjúsági szervezetekkel az elmúlt években többször kezdeményezte az egymásnak ellentmondó szabályozási hiányosságok orvoslását. A jogalkotótól a diákmunka világát szabályozó jogszabályok összhangba hozatalát vártuk. A kérdést ugyanis jelenleg eltérően rendezik a különböző adójogi, társadalombiztosítási és munkaügyi jogszabályok, a fő nehézség így annak értelmezése, hogy a passzív státuszú hallgató végső soron diák vagy sem?

 Közös kezdeményezésünk lényege volt, hogy ne csak az aktív státuszban lévő hallgatókat illessék meg a felsorolt kedvezmények, hiszen a cél az, hogy minél többen vállalhassanak munkát a diákévek alatt is, ezt pedig egyértelműen segítse mind a jogszabályi környezet, mind a foglalkoztatást serkentő, könnyítő kedvezményrendszer egyaránt.

 Pozitívnak tartjuk, hogy a módosítást kezdeményezők egyértelműen szabályoznák és megerősítenék azt is, hogy a munkaerő-kölcsönzéskor a kiválasztás során a tényleges foglalkoztatónak – azaz a kölcsönbevevőnek – is be kell tartania az egyenlő bánásmód követelményét, nem csupán a kölcsönbeadónak.

 A fiatalok munkához juttatása jelenleg talán a legnagyobb foglalkoztatáspolitikai kihívás Magyarországon is. Véleményünk szerint az iskolai évek alatt megszerzett munkatapasztalat nagyban hozzá tud járulni a későbbi elhelyezkedéshez. Szakszervezetként a diákok foglalkoztatását tekintve az első és legfontosabb szempont a biztonságos és legális munkavégzés lehetőségének segítése. Az atipikus munkavégzésnek e formája – így már a passzív státuszuknak is lehetőséget biztosítva – hozzá tud járulni egy későbbi biztonságos, az elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezkedéshez.

 Munkástanácsok Országos Szövetsége