A 2020. július 21-én megtartott Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán a kormány képviselői tájékoztatták a résztvevőket a gazdaságvédelmi akcióterv eredményeiről.

Elhangzott, hogy a magyar gazdaság áprilisban és májusban tapasztalt zsugorodása megállt, és az elmúlt hónapokban lassan kezd visszatérni arra a növekedési pályára, ahol korábban volt. A 2020 júliusi adatok szerint a csökkentett munkaidős bértámogatást több mint 200 000 fő vette igénybe. A kutatás-fejlesztési támogatást 18589 fő, míg a munkahelyteremtő bértámogatást 39607 fő vette igénybe.

Az őszi ülésszakon tervezi a kormány a távmunka szabályozásával kapcsolatos módosítást. A koronavírus-járvány okozta helyzet következményeként a távmunka mellett/azon belül felerősödött az igény az úgynevezett „home office” iránt, amelynek a jogszabályi keretei pillanatnyilag nem elég körülhatároltak, így a munkaadók és a munkavállalók közötti megállapodás szerint zajlott az elmúlt időszakban. A kormány szándéka a home office jogszabályi szinten történő szabályozása. A kérdésben már egyeztettek a kamarákkal és most a szakszervezetekkel is megvitatják a kérdést. A kormány elképzelése szerint egy rugalmas szabályozást hoznának létre, amelynek keretein belül a home office-ot a távmunka egy formájaként határoznák meg a Munka Törvénykönyvében.

Fontos kérdés, hogy milyen arányban kell a munkahelyeken, illetve azon kívül végezni a munkát. A kormány javaslata, hogy a munkaidő 1/3-át kell a munkahelyen tölteni, amitől a felek megállapodás szerint eltérhetnek. A munkavállalók költségtérítése kapcsán az a javaslat, hogy kerüljön bevezetésre egy költségátalány. Ezt a munkáltató elszámolhatja költségként és adómentes formában megkaphatja a munkavállaló. Eszközbeszerzésre a munkáltató eddig 200 000 F-ot költhetett, ezt 500 000-ra szándékoznak emelni.

Az infokommunikációs eszközökkel történő munkavégzés esetében a munkáltató elvégezné a szükséges tájékoztatást. Ha a kellő tájékoztatás megtörtént, a munkáltató mentesülne a felelősségi kötelezettség alól. Más típusú munkavégzés esetén maradna a jelenleg hatályos munkavédelmi szabályozás.

Palkovics Imre hozzászólásában elmondta, hogy nagyon fontos, hogy az alapvető biztosítékokat építsék be a törvénybe, a jog írja elő, hogy kötelező a munkáltatónak a költségtérítés és az eszközvásárlás. Nagyon fontos, hogy a munka és a magánélet nem folyhat össze, ez legyen elkülönítve. A szabályozás szerint a munkavégzés helyét nem kötelező rögzíteni, az ellenőrzés ilyenformán végrehajthatatlan, a munkáltató felelősségét azonban nem szabad elvenni a munkavédelem tekintetében. Ha ezek a biztosítékok megvannak, akkor bármelyik fél kezdeményezheti a távmunkát. Felhívta a figyelmet arra, hogy az alapfeltételeket meg kell szabni a kollektív szerződésben (ha van az adott területen kollektív szerződés), mert az egyén könnyen a dereguláció áldozatává válhat.

További hozzászólásokban elhangzott, hogy fontos kérdés az adatvédelem. A munkáltatótól kapott eszköz csak munkavégzésre használható, kivéve, ha ebben a munkáltató és a munkavállaló máshogy állapodik meg.

A szakszervezetek kérték, hogy következő lépésként a részletes szabályokat legyen lehetőségük áttekinteni.