A Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége (POFÉSZ) az elmúlt időszakban számos fontos kérdésben képviselte tagjai érdekeit. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb ügyeket, amelyekben szövetségünk eljárt.

  1. Kerékpárok műszaki állapota Nagyoroszi és Őrbottyán postán:

A Nagyoroszi postán dolgozó munkavállalók több alkalommal jelezték a kerékpárok rossz műszaki állapotát, amelyek veszélyeztetik a biztonságos munkavégzést. A fékek és pedálok hibái miatt a kerékpárok nem használhatóak megfelelően, ami komoly aggályokat vet fel a dolgozók biztonságával kapcsolatban. A problémák megoldása érdekében a POFÉSZ hivatalosan is megkereste a humánerőforrás gazdálkodási központvezetőt, kérve a helyzet kivizsgálását és szükség esetén csereeszközök biztosítását.

Hasonló problémák merültek fel az Őrbottyán postán is, ahol az E-bike-ok és hagyományos kerékpárok műszaki állapota folyamatosan kifogásolható. A dolgozók saját pénzből kénytelenek javíttatni az eszközöket, hogy el tudják látni munkájukat. A szakszervezet itt is hivatalosan kérte a kerékpárok általános felülvizsgálatát és a problémák orvoslását.

  1. Napvédő krém és védőital biztosítása a hőségben:

A POFÉSZ és a Kézbesítők Szakszervezete (KÉSZ) többször kezdeményezte, hogy a munkáltató biztosítson napvédő krémet és védőitalt a szabadban dolgozó postások számára a hőség idején. Bár a munkáltató korábban arra hivatkozott, hogy nincs munkavédelmi szempontból bevizsgált készítmény, szövetségünk álláspontja szerint ez nem lehet akadálya a megfelelő védelem biztosításának. Más állami vállalatok példájára hivatkozva (pl. MÁV) kértük a munkáltatót, hogy vezessen be egységes szabályozást ezen a téren is, biztosítva a munkavállalók egészségének megőrzését.

  1. Béremelési kérelem és kompenzáció:

Egy Őrbottyán postán dolgozó kolléganőnk sikeres külterületi kézbesítői tanfolyamot végzett, de a vizsga után nem kapott béremelést, annak ellenére, hogy a postavezető továbbította a kérvényt. A szakszervezet hivatalosan kérte ennek a felülvizsgálatát, valamint kompenzáció biztosítását arra az időszakra, amikor a dolgozó helyettesítette kollégáját és több körzetben végezte a munkáját hagyományos kerékpárral.

  1. Postai Érdekegyeztető Tanács ülésének hiánya:

Felhívtuk a munkáltató figyelmét arra, hogy az idei év első felében elmaradt a Postai Érdekegyeztető Tanács ülése. Kértük, hogy a nyári szabadságolások után tervezzenek be egy időpontot az ülés megtartására, hogy a fontos kérdésekben egyeztethessünk.

A POFÉSZ továbbra is elkötelezetten dolgozik a postai munkavállalók érdekeinek védelmében és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkakörülmények javítását célzó intézkedések megvalósítását.

Pfeifer Tamás elnök
Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége