2013.11.13-án Miskolcon került sor a Vízügyi Munkástanácsok Országos Ágazati Szövetsége (VMOÁSZ) soros Küldöttgyűlésére. A VMOÁSZ-hoz 2013.10.10-én tagfelvételi kérelmet nyújtott be a DMRV egyik érdek képviseleti szerve, a VDFSZ Szakszervezet.
A Küldöttgyűlésen a napi rendi pontok között tisztújítás is szerepelt, melyen a megválasztott tisztségviselők közül öt a VDFSZ Szakszervezet tagja.

A Küldöttgyűlésen az alábbi határozatok születtek:

•A Vízügyi Dolgozók Független Szakszervezetének (VDFSZ) a Vízügyi Ágazatba történő felvételi kérelmét a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.
•A Szövetség nevét Vízügyi Szakszervezetek Országos Ágazati Szövetségére (VSZOÁSZ) változtatta.
•Székhelyét 1125. Budapest, Szarvas Gábor út 9/B.-re változtatta.
•Alapszabályát hatályon kívül helyezte, új alapszabályt fogadott el és helyezett hatályba.
•A Szövetség egyhangúlag megválasztotta a 3 fős elnökség tagjait, és a 4 fős Felügyelő Bizottság tagjait 5 év időtartamra.