Megint elment egy Ember a „munkástanácsos szeniorok” közül

Steigerwald Ottó a Nógrád Megyei Munkástanács alelnökeként tagja volt a Munkástanács küldöttségnek 1956.  december 8-án, aki tárgyalt – miközben elindultak a sortüzek és a karhatalmisták lemészárolták társait -, majd letartóztatták.

Ottó barátunk gépésztechnikus volt, akit nyíltszívű, éles eszű és cselekvésre kész munkásembernek ismertünk meg. Steigerwald Ottó, a Salgótarjáni Acélárugyár gépésze hitte, hogy aranybetűs öröklétük fénye világítja majd „Szent forradalmukat”.

Az ifjúság figyelme dicsőít Téged is, mi meg – újkori munkástanácsosok – még a hiányotokkal viaskodunk!