Biztatónak tartja a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ), hogy a korábbinál nyitottabbnak látszik a Volánbusz Zrt. vezetése a munkaügyi kapcsolatok kiépítésének kérdésében.

Szeptember 17-én a Volánbusz Zrt. emberierőforrás-gazdálkodás szakterületével egyeztettek a Volán szakma szakszervezetei.

A konzultáció fókuszában a Kollektív Szerződés (KSZ) tervezete szerepelt, azon belül is külön hangsúllyal a munkaügyi kapcsolatok kultúrájának és színtereinek megteremtése, a munkáltatói és a munkavállalói oldal viszonyrendszerének kibontása.

Komoly előrelépésnek tekinthető, hogy megegyezéshez közeli állapotba került a Volán Érdekegyeztető Fórum életre hívásának szándéka, ami hatékony módon elősegíthetné, teret nyithatna a vitás kérdések megnyugtató rendezése folyamatának. A Fórumot a munkáltató, valamint a szakma befolyással bíró és a KSZ-tárgyalások feltételeinek megfelelő érdekvédelmi szervezetei: Közúti Közlekedési Szakszervezet (KKSZ), Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ), Közlekedési Dolgozók Szakszervezetének Szövetsége (KDSZSZ) és a Volánbusz Közlekedési Szakszervezet (VKSZ) alkotják.

Szó esett a Zrt. menedzsmentje és az említett szakszervezetekkel való egyedi Együttműködési Megállapodások lehetőségéről. A munkaügyi kapcsolatok rendezett mederben tartásának szándéka bizakodással tölti el a szakszervezeteket. Remélik, hogy ez az együttműködési hajlandóság nem lesz tiszavirág-életű.

Valamennyi szereplő meghatározó témának tartja a munkavállalók jövedelmezési és foglalkoztatási rendszerének összehangolását. Ebben a kérdéskörben a munkáltató hat hónap türelmi időt kért. A szakszervezetek kulcsfontosságúnak tartják az egységesítés folyamatát, hivatkozva az október 1-jei összeolvadásra. Ettől kezdve már a hét helyett csak egy cég szolgáltat a közúti közösségi közlekedés piacán és valamennyi eddigi régiós munkavállaló ugyanazon társasággal áll munkaviszonyban. Ezért is sürgetik a szakszervezetek a Kollektív Szerződés harmonizációját.

Az egyeztetésen számos más kérdést is érintettek a résztvevők. Elhangzott az az egyértelmű és határozott szakszervezeti igény, hogy a bérmegtakarítás ott legyen felhasználva, ahol képződött, és ne központi elosztás történjen.

A szakszervezetek szóvá tették, többen sérelmezték, hogy pályáztak középszintű szellemi álláshelyekre és semminemű visszajelzést nem kaptak.

Felvetődött a kitüntetések kérdése. Az érdekvédők megjegyezték, hogy a Volánbusz Zrt. KSZ-ében szegényesebb a kitüntetési paletta, mint a régiós társaságoknál. Válaszként elhangzott: 4 féle kitüntetési fajta lesz a cégnél.

Konzultációkon örökzöld téma a forma- és munkaruha juttatás. Most sem volt másként, számos észrevételt tettek a résztvevők.

Vita kerekedett a kártérítési felelősség kapcsán. A szakszervezetek a KSZ-tervezetben szereplő 5 hónapos átlagkeresetnek megfelelő kártérítés helyett 1 havi mértékű kártalanítást tudnának támogatni.

A szociális felek megegyeztek abban, hogy a Volán Érdekegyeztető Fórum ügyrendjének kimunkálását követően folytatják a konzultációt.

 

Közlekedési Munkástanácsok Szövetségének elnöksége