Közlekedési Munkástanácsok

Északnyugat-magyarországi Szövetsége

Zalaegerszeg, Gasparich út 16.

Tisztelt Munkatársaink!

 

Új korszak kezdődött a Volán-társaságok életében. Ez a változás nem hagyja érintetlenül a munkavállalók élet- és munkakörülményeit sem. Ezért fordulunk a munkavállalókhoz, hogy rádöbbentsük őket is a helyzet komolyságára.

Saját érdekükben is érezzék át a szerveződés, a közösségvállalás szerepét, ezáltal önnön sorsuk kezükbe vételének lehetőségét is!

A Volán-társaságok regionális átszervezése érzékenyen érinti a szakszervezetek munkájának szinte valamennyi elemét. Különösképpen meghatározóvá válik a reprezentativitás (képviseleti és aláírási jogosultság) kérdése.

Regionális Kollektív Szerződés-tárgyalásokon, bértárgyalásokon már csak a reprezentatív szakszervezetek kapnak szerepet. A kis szakszervezetek parkoló pályára kerülhetnek.

Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. működési területén 4.200 munkavállaló van, ennek 10 %-a 420 fő. Ennyi a reprezentativitás küszöbértéke, tehát legalább 420 tag kell ahhoz, hogy egy szakszervezet aláírási és képviseleti jogosultsággal rendelkezzen a régióban. A minél meghatározóbb reprezentativitás érdekében elengedhetetlen a szakszervezetek összefogása. Ennek jegyében döntöttek a régióban működő Közlekedési Munkástanácsok (hat tagszervezet), hogy szövetségbe tömörülnek.

Ezzel a szerveződéssel egy, 700-800 fős taglétszámot számláló szövetség alakul, nagyfokú aláírási és képviseleti jogosultságot biztosítva a szervezethez tartozó tagságnak.(!)

Egy konkrét példán szemléljük a szövetség majdani szerepét:

Vegyük a Regionális Kollektív Szerződést! Ez szabályozza majd a régióban is – egyebek között – a munkaidő komplex kérdéskörét, a bérrendszereket, stb. Ha nem történik meg a szakszervezetek szellemi és fizikai erőinek mozgósítása, összefogása, a még meggyőzőbb és még hatékonyabb érdekvédelmi munka hangoztatása csupán üres szólam marad. Külön kihangsúlyozzuk a szellemi erőt, e téren magunk mögött tudhatjuk a munkástanácsok kiváló szakértő gárdáját. A magas taglétszám önmagában kevés, döngethetjük mellünket, ha nem társul hozzá megfelelő befolyásolási tényező és szellemi erő.

A szakszervezeteket lehet bírálni, ám be kell látnia minden munkavállalónak, hogy ebben a helyzetben a szakszervezet az egyetlen szervezeti keret érdekeik megfogalmazására és érvényesítésére. Ha pl. valakinek veszélybe kerülne a munkahelye, csakis kizárólag a szakszervezetre számíthat. Ne legyen senkinek sem illúziója a tekintetben, hogy valaki is szót emelne érdekében. Az egyik szakszervezet fennen hangoztatja, hogy ne forgácsoljuk szét erőinket, legyen csak egy szakszervezet, majd az képvisel mindenkit. Igen ám, csakhogy éppen ezt a központból vezérelt szakszervezeti modellt kívánta lebontani a tagság, hivatkozva a tagsági kontroll hiányára és az egyeduralmi szerepre.

 

Kedves Munkatársak!

Kezdjünk el közösen egy markánsabb munkát, együtt, újult erővel! Ennek jegyében kérjük a nem szervezett munkavállalókat, segítsék elő, hogy egy erőteljesebb érdekvédelmi munka folyhasson a munkavállalók érdekében.

Magyarán: válasszák a Közlekedési Munkástanácsok Szövetségéhez (KMSZ) tartozó tagszervezeteket! Miért is ösztönzünk a belépésre, miért is válasszanak bennünket?

–          2007 ősze: Bejelenti a kormányzat a Volán-társaságok privatizációjának szándékát. Az egyik szakszervezet vezetői azonnal háttértárgyalásokat kezdeményeznek Wáberer György nagyvállalkozóval, aki határozott igényt jelentett be a cégcsoport megvásárlására.

Mit tett a KMSZ? Sürgősséggel egyeztetni kezdett a kancelláriaminiszterrel és a szaktárcával hangoztatva tiltakozásukat mondván, hogy nincs privatizációs kényszer és veszélyben látnák a Volános munkahelyek biztonságát.

–          Alvállalkozói szerződések: Abban, hogy az alvállalkozók nem telepedtek rá a Volán-cégekre, nagy szerepe volt a KMSZ-nek és az ADU-nak, ezzel is megvédve a munkahelyek sokaságát, a szakma stabilitását és szervezettségét!

–          2009. december: a Közszolgáltatási Szerződés meghosszabbítása. A KMSZ és az ADU vezető szerepet játszott a 2012. évre tervezett piacnyitás elhalasztásában és 2016. december 31-éig történő meghosszabbításában. Ennek – a szakmára gyakorolt – pozitív hatását máig nem emeltük ki.

–          Keresetfejlesztés, munkahelyvédelem.

Ha valaki veszi a fáradtságot és áttekinti, hogy a szakszervezetek ezen kérdésekben milyen állásponton voltak, akkor láthatja, hogy a KMSZ mindvégig következetes és egyértelmű volt. Előfordult, amikor a KMSZ hiúsította meg az alágazati bérmegállapodást, mert olyan megalázó volt a munkaadói bérkiajánlás, ezért inkább a helyi megállapodásokat szorgalmaztuk. Jövedelemfejlesztés terén elszánt hívei vagyunk a béren kívüli elemek (Erzsébet-utalvány, SZÉP-kártya, iskolakezdési támogatás, stb.) juttatásának. Abban, hogy mindezen elemekből részesülnek a Volános munkavállalók, döntő szerepe volt a Munkástanácsok Országos Szövetségének. A munkahelyvédelem kérdése központi helyet képvisel munkánkban. Amennyiben a helyzet megkívánja, készek leszünk bármeddig elmenni. A jövőt illető kérdésekben jelenleg is nagyon meghatározó tárgyalásokat folytatunk döntéshozókkal.

Még sok témát felsorolhatnánk, ám nem kenyerünk az önfényezés. Tényekre alapozunk, munkánk nyomom követhető, akár a média számos felületén is, nem üres szólamokra hivatkozunk. No, ezért indítványozzuk, hogy tartsanak velünk, és számos témában a másik kettő szakszervezeti tömörüléssel közösen (KKSZ, LIGA), együtt vágjunk neki az előttünk álló kihívásoknak.

 Zalaegerszeg, 2013. július 18.

Horváth László

Zala Volán Zrt.

Dobos Sándor

Kisalföld Volán Zrt.

Bindis Gyula

Zala Volán Zrt.

Kovács Imre

Balaton Volán Zrt.

Kovács Zoltán

Somló Volán Zrt.

Tuboly Béla

Zala Volán Zrt.