Együttműködési megállapodást kötött a Munkástanácsok Országos Szövetsége a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)

A megállapodás célja: 

A Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) közös célként fogalmazzák meg a kollektív munkaügyi kapcsolatok és szociális párbeszéd megerősítését, az ágazatokat érintő kétoldalú párbeszédet, egyeztetést, a felek közötti hosszú távú együttműködés megalapozását, feltételeinek kialakításának elősegítését. Ennek során formalizált keretek között működnek együtt a közös érdekeket szolgáló programok előkészítésében, illetőleg megvalósításában, különös tekintettel a felzárkóztatási és fejlesztési feladatokban.

 A felek elismerik a szakszervezetek és a munkáltatói érdekképviseletek kitüntetett szerepét a gazdaság és a társadalom egészének területén, mely záloga a magyarországi munkabéke folyamatos fenntartásának.

 A megállapodás tartalma:

 A demokratikus jogok, az egyesülési és szakszervezeti szervezkedési szabadság Magyarország Alaptörvényében is elismert jogainak és alapelveinek kiteljesedése érdekében a felek kiemelt szerepet tulajdonítanak mindezek érvényesülésében, melyhez minden törvényes lehetőséget biztosítanak.

A felek egyetértenek abban, hogy közös és legfontosabb érdekük a rendezett munkaügyi kapcsolatok rendszere. Elismerik egymást, mint ennek garanciális elemeit, továbbá kiemelik a kollektív szerződések ebben biztosított és elengedhetetlen szerepét.

A munkavállalók szervezkedési szabadságának elősegítése érdekében a KISOSZ a Munkástanácsokkal megkötött megállapodásának megfelelően elősegíti, hogy a szakszervezeti szervezők az üzem területére beléphessenek, és ott tájékoztató és tagszervező tevékenységet folytathassanak.

A Munkástanácsok elősegíti, hogy a KISOSZ-hoz tartozó munkáltatóknál a munkabéke tartósan fennmaradjon és megerősödjön. Ennek érdekében munkaterveket dolgoz ki és a KISOSZ igénye esetén szakértői segítséget ad és preventív megoldásokat keres.

A Munkástanácsok felajánlja, hogy aktuális szolgáltatásait (pl. üdültetések, Jogpont+, Jogpont+ Mini, oktatások, képzések, konferenciák) a KISOSZ-hoz tartozó munkáltatók figyelmébe ajánlja, valamint közreműködik további közös szolgáltatások kialakításában.

A KISOSZ felajánlja, hogy aktuális szolgáltatásait (pl. a fiatalok vállalkozóvá válásnak támogatása, kisvállalati tanácsadási program, JOGPONT+ és képzések) a Munkástanácsokhoz tartozó szervezetek figyelmébe ajánlja, valamint közreműködik további közös szolgáltatások kialakításában.

 A Felek a jövőben a kormányzati és gazdasági fórumokon túlmenően is egyeztetik álláspontjaikat, lehetőséget biztosítva későbbi projektekben történő együttműködésekre.

 Térképet készítenek a szervezeteik szakmai kapacitásáról, ezzel megteremtik egy szakmai hálózat együttműködésének lehetőségét, melynek célja a koordináció megalapozása. Ennek során kialakítják a szervezeteik közötti szakmai kapcsolattartás módszereit, rendszerét.

  A megállapodás záró rendelkezései:

 A fentiekben felsorolt feladatok ellátására a felek országos szinten kapcsolattartókat jelölnek ki.

 Jelen megállapodás a Felek között határozatlan időre jön létre.

 Budapest, 2013. november 22.