A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán a munkáltatói oldal a minimálbér és a garantált bérminimum emelésére egységesen mindössze 3%-os javaslatot tett.

A Munkástanácsok képviselője a fórum mai ülésén sajnálattal állapította meg, hogy a munkaadói oldal továbbra sem érvelt tényekkel amellett, miért nem látja kivitelezhetőnek a szakszervezeti javaslatokat.

A Munkástanácsok a 2016-os évet foglalkoztatási és inflációs oldalról egyaránt kedvező időszaknak tartja arra, hogy érdemi elmozdulás történjen a bérfelzárkóztatás érdekében, azaz abból a célból, hogy a bruttó minimálbérek 9%-os, illetve a szakmunkás bérminimum 13%-os növelésével a legalacsonyabb bérek közelebb kerüljenek a minimális megélhetési költségekhez (lásd a létminimumtól való elmaradást), a munkaerő mobilitást mozgató bérszintekhez (lásd a képzett, fiatal korosztály gyorsuló elvándorlását), a termelékenységi szinthez (lásd az osztráknál is magasabb bértermelékenységi mutatóinkat), és hogy közelebb jussunk a megtermelt hozzáadott érték méltányosabb elosztása felé (lásd a bérek visszaszorulását a megtermelt hozzáadott értékből az elmúlt években).

Egyetértünk azzal a közös szakszervezeti állásponttal is, hogy fontos lenne egy több éves béremelési program kidolgozása és végrehajtása. Ennek előkészítésére és koordinálására albizottság létrehozását javasoljuk a VKF keretében az alábbi feladatokkal:

  • a 2016-os, remélhetően a korábbi évek trendje feletti béremelés hatásainak megvizsgálása a gazdasági növekedés dinamizálására, a belső fogyasztásra növelésére, a munkaerő elvándorlás fékezésére, a nem kívánatos jövedelem egyenlőtlenségek csökkentésére, a gazdasági versenyképességre,
  • a bérfelzárkóztatási program folytatásához szükséges feltételek meghatározása a gazdaság teljesítőképességének javítását szolgáló közös teendők körében:

o   a beruházás-ösztönzés terén,

o   a képzés-szakképzés terén (amelynek átalakításából, felügyeletéből a munkavállalói képviselőket eddig nagyrészt kihagyták)

o   a munkavállalási korúak egészségi állapotának javítása területén,

o   a menedzsment képességek fejlesztése, a vállalati munkaügyi kapcsolatok javítása érdekében,

o   a munkavállalók termelékenységjavító tapasztalatainak hasznosítása érdekében (a német-osztrák vállalatvezetési részvételi rendszer – a mitbestimmung – példáját követve).

Bízunk abban, hogy a VKF következő, 2016. december 3-ára összehívott ülésén a Munkástanácsok javaslatait, érveit érdemben mérlegelni fogják a tárgyalópartnerek. A szakszervezeti javaslatok alátámasztását célozza az a minimálbérekről szóló konferencia is, amelyet november 30-án 9.00 órakor rendeznek meg a Szakszervezetek Házában. A konferencia után 14 órakor sajtótájékoztatót tart a négy szakszervezeti konföderáció a minimálbéremeléssel kapcsolatos közös álláspontról.