A magyar munkajogi szabályozás az utóbbi években jelentősen átalakult. A terület vitathatatlanul a polgári joghoz közelít, ami nem minden ellentmondástól mentes az elmúlt évtizedekben kialakult gyakorlat tükrében. A felek egyenlőtlensége a kiegyensúlyozatlan viszonyrendszerben látványosan megjelenik, ez jelentős részben erodálja magát a magánjogi szemléletre épülő rendszert.

A tanulmányban igyekszem feltárni a kollektív szerződések természetét és tartalmát, az azokat jellemző összefüggésekre is kiterjedően. Válaszokat keresek olyan kérdésekre, mint hogy mi a kollektív szerződés szerepe, mik a kollektív szerződés szabályozási tárgyai, miért (és hol) kötnek vagy miért nem kötnek a munka világában kollektív szerződéseket. Ennek során külön hangsúlyt helyezek a munka világából hozott gyakorlati jogesetek és a szakszervezetek szerepének bemutatására.

Dr. Szabó Imre Szilárd

A Munkástanácsok tagozatvezetője és jogi referense

A tanulmány megjelent a Magyar Munkajog e-folyóirat 2015. évi számában.

A dokumentum letölthető ITT!