A szakszervezetek, így a ZVDDSZ is üdvözölte, hogy május 22-én megkezdődött a régiós Volán-cégek összevonásával kapcsolatos konzultáció a Volánbusz Zrt. menedzsmentje és a szakszervezetek, valamint az üzemi tanácsok között.

Mint ismeretes, a tulajdonosi jogokat gyakorló, a nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter részvényesi határozatban bízta meg a Volánbusz Zrt. vezérigazgatóját a régiós közlekedési társaságok összevonásának előkészítésével.

Ennek jegyében megkezdett konzultáción mindenekelőtt a szervezeti és működési modell kérdései szerepeltek napirenden. Az kiviláglott, hogy a szervezeti modell egy markánsan  centralizált irányítást feltételez. Erre utal az is, hogy az elnök-vezérigazgató munkájának megalapozására külön egy szakmai-szakértői kabinet hivatott.

Az egységes cégen belül a közép- és a helyi szintű munkafolyamatok irányítására három régiót hívnak életre.

A nyugat-magyarországi, a kelet-magyarországi és a budapesti agglomerációs irányítási központ operatív és koordinatív tevékenységet végez, hatáskörük elsősorban a helyi (megyei) szintekre terjed ki.

A ZVDDSZ szerint a felső tartományba telepített vezetői, döntési szintek bizonyos feltételek megléte mellett alkalmasak lehetnek egy hatékony és minőségi szolgáltatás kialakításához.

Azonban egyelőre torzónak tartják a szervezeti és működési modellt, mivel az elsősorban a régiós, ám a helyi szintek kibontásában is hiányos. Mindemellett a ZVDDSZ aláhúzza, hogy szerintük a megyei struktúrának nagyobb önállóságot kellene biztosítani és szerepét inkább megerősíteni, mintsem gyengíteni kellene.

A szakszervezetek egyetértenek azzal a szándékkal, hogy a vezetői pozíciók, a döntéshozatali szintű álláshelyek pályázat útján tölthetők be.

Az azonban még kérdés, hogy a pályáztatási szándék milyen szintig lesz leágaztatva, azaz milyen kört érint.

Azzal is egyetértenek, hogy egyes stratégiai fontosságú pénzügyi műveletek a külső szolgáltatótól (NÜSZ Zrt.) visszakerülnek a cég hatáskörébe. Az érdekvédők ugyancsak támogatnák, hogy egyes humánpolitikai tevékenységek (bérügyi-, munkaügyi folyamatok) a cég keretében lennének művelve.

A vezetői hatékonyságot és a döntéshozatalt elősegíteni hivatott kabinet magában foglalja a jogi vonalat, a kommunikációt, ellenőrzési tevékenységet, az infókommunikációt, ám nem szerepel az összetevők sorában az alaptevékenységre utaló elem (pl. forgalomszervezés, forgalomfejlesztés).

A ZVDDSZ üdvözli, hogy kiemelt funkciót kap a humángazdálkodás. Az azonban aggodalommal tölti el a szakszervezetet, hogy alsóbb szinteken e terület munkavállalóinak munkahelye jelen nagyságban megmarad-e? Hasonlóan látja a szakszervezet a kommunikáció és a controlling területét.

Félőnek tartják,hogy az ezen munkafolyamatokhoz köthető pozíciók elsősorban felső szinteken lesznek kialakítva,régiós és helyi szinteken alacsonyabb létszámra tartanak igényt. A hozzászólók egyértelműsítették, hogy a létszámkérdést kulcsfontosságú témaként kezelik.

Az esetleges kiszervezésekre, egyes munkafolyamatok megszüntetésére vonatkozó kérdés kapcsán elhangzott, hogy a külső bevételt eredményező és a külső kapcsolatokat erősítő tevékenységek nemhogy megszűnnek, hanem megerősítésük várható (pl. szabadáras szolgáltatások).

A konzultáción – napirenden kívül – természetesen felvetődött a bérkérdés is. A Volánbusz Zrt. vezetői hangsúlyozták: bármennyire is ragaszkodnak a szakszervezetek a három éves bérmegállapodáson túl további bérfejlesztésre, erre állami forrásból nem látnak esélyt.

A Volánbusz Zrt.vezetői kidomborították azon szándékot, hogy a szervezet végpontjain (helyi szinteken) a létszám megtartása a cél. Tehát a jelenlegi forgalmi és műszaki üzemek állományi létszámának karcsúsítása nem várható. A szakszervezetek reménykednek, hogy ezen szándékok nem csak  retorikai panelként szerepelnek.

Arra a kérdésre, hogy született-e már kormánydöntés az összevonásról, a válasz az volt, hogy várhatóan június hónapban erre is sor kerül. A találkozón-miután nem volt napirenden – számos, a szakmát feszítő probléma nem került terítékre. Ilyen például az integrációt követő  Kollektív Szerződés, a központosított buszbeszerzés (buszbérlés) és az alkatrészellátás kérdése.(felvetődik:van-e fedezete a beígért több ezres mennyiségű autóbusz beszerzésének?)

Összegzésképp: a szakszervezetek üdvözölték a konzultáció megkezdését, értékelték a Volánbusz Zrt. vezetőinek hozzáállását, együttműködési készségét és várják az érdemi folytatást.

Horváth László

      elnök

ZVDDSZ