Szakszervezeti ifjúsági kiállás a szociális dolgozók követelései mellett

A magyar szakszervezeti ifjúsági szövetségek szolidaritásukat fejezik ki a szociális ágazatban dolgozó munkavállalókkal. Felhívjuk a kormányzati döntéshozókat, hogy az egészségügyben végrehajtott béremelést terjesszék ki a szociális ágazatban dolgozó munkavállalókra. Méltánytalannak és igazságtalannak tartjuk, hogy az ágazatban hosszú évek óta nem volt béremelés, így a jelenlegi bérük átlagosan alig éri el a nettó 78.000.- forintot. A munkavállalók keresetének reálértéke folyamatosan csökken, illetve jelentős részüknek keresete még a létminimum szintet sem éri el.

 

Jelenleg az ágazatban zajló munkaerő-piaci folyamatokkal kapcsolatban fennáll a veszélye annak, hogy kialakul egy humán erőforrás válság, így a szociális intézmények nem fognak tudni színvonalasan szolgáltatni az igénybevevő állampolgárok, a társadalom felé. Generációs képviseletként különösen fontosnak tartjuk kiemelni a gyermek- és ifjúságvédelem területét, ahol a felmerülő társadalmi problémák és gazdasági válság borús következményei különös mértékben sokasodtak az elmúlt években. Felhívjuk továbbá a figyelmet a bérezési problémák migrációra gyakorolt hatására: egy fiatal számára az itthon maradás csak kiszámítható életpályával képzelhető el a szociális szféra területén is. A jelenlegi bérhelyzet elbizonytalanítja a most még oktatási rendszerben lévőket, ami komoly szakemberhiányhoz vezet.

A szociális szféra eddig minden esetben bizonyította áldozatkészségét. Nincs olyan magyar ember, aki közvetve vagy közvetlenül ne kerülne kapcsolatba a szociális dolgozókkal, hiszen a bölcsődétől a családsegítő szolgálatokon, illetve az idősgondozáson át mindenhol jelen vannak.

Követeléseik jogosak és időszerűek. Esetleges sztrájkfelhívás során szintén támogatásra és szolidaritásra buzdítunk, de addig is bízunk a tárgyalások érdemi folytatásában, az ágazati érdekegyeztető fórum elindításában, a bértábla kiterjesztésében, hogy a társadalmi megbecsültséget végre anyagi megbecsültség is övezze.

 

Budapest, 2013. december 5.

Munkástanácsok Országos Szövetsége
Ifjúsági Tagozata

Autonóm Szakszervezetek
Szövetsége Ifjúsági Tagozata

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
Ifjúsági Tagozata

Fiatalok Ligája, LIGA Szakszervezetek Ifjúsági Tagozata

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma
Ifjúsági Tagozata

Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség