Június 20-án Szijjártó Péter külügyminiszter meghívására Budapestre látogatott Gilbert F. Houngbo Úr, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) főigazgatója, aki ebből az alkalomból találkozott munkáltatói szervezetek képviselőivel és magyar szakszervezeti konföderációkkal is. A találkozóra az ILO Budapesten működő Közép-és Kelet Európai Irodájában került sor. A találkozás célja az volt, hogy a főigazgató megismerhesse a szakszervezetek álláspontját a magyar munkaerőpiac jelenlegi kihívásairól, s arról, hogy az ILO hogyan tudná segíteni az érintetteket a foglalkoztatás jobbá tételében, valamint a szociális párbeszéd erősítésében. A találkozón a Munkástanácsok Országos Szövetsége részéről Palkovics Imre elnök és dr. Czuglerné dr. Ivány Judit nemzetközi jogi igazgató, utóbbi, mint a Nemzeti ILO Tanács munkavállalói alelnöke vettek részt.

A találkozót követően Gilbert F. Houngbo, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) főigazgatója levelében biztosította a szakszervezeteket arról, hogy számíthatnak az ILO támogatására a munkavállalói jogok védelmében és a szociális párbeszéd megerősítésében.
Levelében kifejtette, hogy a szakszervezetek számíthatnak az ILO támogatására az említett kihívások kezelésében, többek között az ILO felügyeleti rendszere ajánlásainak megfelelő nyomon követése révén. Az ILO felügyeleti rendszere azokat a mechanizmusokat és eljárásokat foglalja magában, amelyek révén az ILO ellenőrzi a tagállamok által vállalt kötelezettségek betartását, és ajánlásokat tesz a munkafeltételek és a munkaügyi kapcsolatok javítására. Az ILO ajánlásainak megfelelő nyomon követése azt jelenti, hogy az ILO támogatást nyújt a szakszervezeteknek az ajánlások implementálásában és az azokból fakadó előnyök kihasználásában.

A Találkozóról:

Az ILO főigazgatója hangsúlyozta a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók szervezetei közötti érdemi szociális párbeszéd fontosságát, és biztosítja a szakszervezeteket arról, hogy az ILO támogatja ezt a folyamatot.

Összességében az ILO főigazgatója megerősíti, hogy az ILO aktívan részt vesz a szakszervezetek és a kormány közötti együttműködés előmozdításában, és támogatja a szakszervezeteket az általuk felvetett kihívások kezelésében.

A megbeszélésen jelen lévő szakszervezeti vezetők a Főigazgató kérdésére beszámoltak a magyar szociális párbeszéd jelenlegi helyzetéről, megismertetve a főigazgatóval annak hiányosságait úgy a verseny-, mint a közszférában. Elmondták, hogy a háromoldalú szociális párbeszéd sok esetben nem érdemi jellegű, több, a munkavállalókat lényegesen érintő jogszabályi változás előkészítésébe a szakszervezeteket nem vonták be időben.

Palkovics Imre beszámolt az országos szintű munkáltatói és munkavállalói szervezetek közötti sikeres minimálbér tárgyalásokról. Emlékeztetett arra, hogy a munkástanácsoknak komoly szerepe volt az ILO budapesti irodájának 1993-ban történt felállításában, s hogy a rendszerváltozás után a munkástanácsok terjesztette elő az első magyar panaszt az ILO felülvizsgálati eljárása keretében, amely hozzájárult akkor az érintett munkavállalókkal szembeni diszkriminatív munkáltatói döntések orvoslásához. Utalt arra is, hogy a munkástanácsok képviselője tölti be a Nemezti ILO Tanács munkavállalói alelnöki tisztségét a tanács megalakulása óta, amely körülmény is jelzi az ILO-nak a munkavállalók védelmében, jogaik erősítésében betöltött fontos szerepe elismerését szervezetünk részéről.

Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit, mint a Nemzeti ILO Tanács alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország évek óta nem ratifikált egyetlen új ILO egyezményt sem, ez a körülmény pedig gyengíti a munkavállalók védelmének lehetőségét.

Az ILO Főigazgatója válaszában hangsúlyozta, hogy az ILO számára elsődleges fontosságú az érdemi szociális párbeszéd folytatása a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók szervezetei között, amelyre a kormánnyal folyó tárgyalása során külön is szeretné felhívni majd a figyelmet. Mr. Houngbo egyúttal felhívta a szakszervezeteket arra, hogy képviseljék bátran a munkavállalók érdekeit, amelyhez az ILO-tól is megkapnak minden segítséget.

Szerző: dr. Czuglerné dr. Iványi Judit Gilbert F. Houngbo Úr, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) főigazgatója

A találkozót követően a Gilbert F. Houngbo Úr, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) főigazgatója az alábbi levelet írta:

Tisztelt Palkovics Úr!

Más szakszervezeti vezetők mellett öröm volt találkozni Önnel 2024. június 20-án.

Nagyra értékeltem az őszinte és nyílt eszmecserét a szakszervezeti mozgalom előtt álló kihívásokról a szociális párbeszéd és a munkavállalói jogok védelme terén.

Hadd biztosítsam Önt arról, hogy számíthatnak az ILO támogatására az említett kihívások kezelésében, többek között az ILO felügyeleti rendszere ajánlásainak megfelelő nyomon követése révén.

Még egyszer köszönöm a lehetőséget, hogy találkozhattunk. Várakozással tekintek együttműködésünk folytatása és megerősítése elé.

Szívélyes üdvözlettel:

Gilbert F. Houngbo”