Tisztelt Tisztségviselők!

 A tegnapi nap és a mai nap folyamán többen kerestetek azzal kapcsolatban, hogy kötelezhetőek-e a munkavállalók a kérdőív kitöltésére és mi az ezzel kapcsolatos szakszervezeti álláspont.

 A VPDSZ álláspontja szerint a NAV szervezetével, munkafolyamataival kapcsolatos kérdőívek kitöltésére álláspontunk szerint senki nem kötelezhető, annak akkor van értelme, ha az önkéntesség alapján  történik.

A munkáltató a foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben szerzett tényadatokról kérhet tájékoztatást, ezzel nincs is semmi probléma és a feleket terhelő együttműködési kötelezettség alapján a foglalkoztatott erre köteles is választ adni, azonban a vélemény illetve vélemény nyilvánítás nem tartozik ebbe a körbe.

Álláspontunk szerint a kérdőívek kitöltése nem lehet kötelező, tekintettel arra, hogy vélemény nyilvánítást kérnek a foglalkoztatottaktól. Alaptörvényben biztosított jog azonban a véleménynyilvánítás szabadsága,  mely mindenkit megillet.  Ez a jog nem pusztán a vélemény szabad közlését jelenti, hanem azt is tartalmazza, hogy az érintett dönthessen a vélemény kinyilvánításáról, és saját mérlegelése alapján esetlegesen azt ne hozza nyilvánosságra, illetőleg ne közölje.

A munkáltató tájékoztatása szerint a kérdőív kitöltőjének személye anonim, azonban ez meggyőződésünk szerint nem biztosított, ezért is aggályosnak tartjuk a felmérést. Az azonosító kód alapján a kitöltő szervezeti hovatartozása azonosítható, továbbá mivel elektronikus úton történik a kérdőív kitöltése, ezért az ahhoz használt számítógép IP címe alapján vélhetőleg megállapítható a kitöltő személye is.

A kérdőív kitöltését ennek ellenére Szakszervezetünk javasolja, arra buzdítunk, hogy mindenki nyilvánítson véleményt, de fontosnak tartjuk annak tiszteletben tartását is, ha valaki bármilyen ok folytán nem kíván véleményt nyilvánítani.

Kérem a fentieket vegyétek figyelembe, ez a Szakszervezet álláspontja.

Tisztelettel,

Holecz Gábor elnök