A Munkástanácsok küldetésének lényegét az alábbi alapelvek adják:

A keresztény szellemiségű gondolatokat a munkásság érdekében először XIII. Leó pápa fogalmazta meg, 125 éve, a  Rerum novarumban. Ez az első szociális pápai körlevél, amelynek fő témája a munkáskérdés.

A szociális katolicizmus szerint az evangéliumi üzenet összeegyeztethetetlen a „manchesteri kapitalizmusnak” a tőke erőfölényére alapuló rendszerével. A keresztény humanista Giesswein Sándor szerint a tömeges nyomorúság oka a pogány szellemű, önző, az erkölcsi törvényektől elrugaszkodott kapitalista rendszer, amely elég vakmerően liberálisnak nevezte magát. A bűn, hogy a gazdasági életet elválasztják az erkölcsi törvénytől. A helyzet megváltoztatásának a kulcsa a keresztény erkölcs gazdasági életbe való visszavezetése. Az igazságtalanságot nem jogtalansággal kell megszüntetni. A keresztényszocializmus nem a magántulajdont, hanem amorális felhasználását kifogásolta.