Raktározás, tárolás; postai, futárpostai ágazatban                                                                           

GINOP-5.3.4-16-2018-00039

Kedvezményezett: Magyar Iparszövetség

A projekt címe: Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése a raktározás, tárolás; postai, futárpostai ágazatokban foglalkoztatottak részére

A szerződött támogatás összege: 146 132 880 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: A támogatási kérelemben szereplő projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása a raktárorozás, tárolás és postai futárpostai tevékenység alágazatokban. A projekt mind a hat konvergencia-régióban megvalósul, mégpedig 3, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezek közreműködésével. Ezek: – Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) – Magyar Iparszövetség (OKISZ) – Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) Elsődleges cél a prevenció. A felmerülő problémák tekintetében a projekt során a hangsúlyt részben a mentális egészség területére helyezzük (többek között a pszichoszociális – pl. életveszélyből adódó stressz, időkényszer – tényezők pszichés állapotra gyakorolt hatása). A projektben legalább ugyanilyen jelentőséget tulajdonítunk a munkaélettan (pl. képernyő előtt végzett munka következményei) területének és az esetleges fizikai veszélyforrásoknak is (pl. tűzveszély). A megvalósuló kutatások négy fő tengely mentén írhatóak le:

  1. tengely – Az érintett alágazatokban jellemző foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági kockázatok azonosítása. A lektorált kutatási terv és annak a – szakértők, munkaadók és munkavállalók – észrevételei alapján kibővített változata, valamint az erre épülő kutatási szolgáltatások.
    2. tengely – Az érintett alágazatokra jellemző egészségügyi és biztonsági veszélyek, hatások, problémák részletes elemzése, kockázatértékelés. Ide tartozik például a munkavédelmi képviselők képzéséhez készülő oktatási anyagok, illetve a munkaadók és munkavállalók számára készülő tájékoztató anyagok, online munkavédelmi eszközök, valamint a szakmai minőségbiztosítási tevékenység.
    3. tengely – Megoldási javaslatok, prevenciós intézkedések megfogalmazása, terjesztése. Az érintett alágazatok tisztviselői és hivatásos állományi munkakörökre jellemző veszélyeket tárgyaló ismertetők, a dolgozóknak szánt prevenciós programokat taglaló kiadvány, illetőleg a munkavédelmi munkaeszközöket, az ülőmunka hatását és az innovatív informatikai eszközök hatását vizsgáló kutatások eredmény-beszámolói
    4. tengely – rendszerszintű változások megalapozása, mely tartalmazza a munkahelyi egészségfejlesztést, illetve a munkakörülmények javítását célzó javaslatokat is.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.31.

A projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.4-16-2018-0000                                                                                                                                                   Kapcsolódó kép