Március 31-én, szerdán videokonferencia keretében került sor a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának Monitoring Bizottsági ülésére.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége az Európai Unióval kapcsolatos 2021. évi aktuálisan megtárgyalandó kérdésekről írásban tett javaslatot, melyet az ülés előtt elküldött a szociális partnereknek. Mind a munkaadók, mind a munkavállalók egyetértettek a levél tartalmával és kérték a kormány mielőbbi válaszát a felvetett kérdésekre:

Európai uniós jogi kérdésekben a Munkástanácsok javaslatot tett a munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló irányelv megtárgyalására a VKF keretein belül. (2019/1158.) Az irányelv átvételi határideje 2022. augusztus 1.

Felhívta a kormány figyelmét a munkavállalók és az „önálló vállalkozók” (self-employed) szociális védelemhez való hozzáféréséről szóló Tanácsi Ajánlásra. (A tagállami alkalmazás több szakaszban történik: 2020. november 15-ig nyomon követési keret létrehozás, 2021. május 15-ig terv benyújtása az Ajánlásban meghatározott alapelvek végrehajtásához szükséges intézkedésekről, 2021. november 15-ig statisztikák készítése és hozzáférhetővé tétele, végül 2022. november 15-ig jelentés készítése az elért eredményekről.)

Mindemellett Palkovics Imre a Munkástanácsok Országos Szövetsége képviseletében felhívta a figyelmet a Szociális Jogok Európai Pillérének megtárgyalására. A készülő EU szintű intézkedések a következők:

  1. Irányelv Javaslat a bérek átláthatóságáról (a Javaslatot az EU Bizottság 2021. március 4-én publikálta)
  2. Irányelv Javaslat az európai minimálbérről
  3. Irányelv javaslat a platform gazdaságban foglalkoztatottakról (jelenleg az európai szociális párbeszéd eljárás első fázisában tart az európai jogalkotási eljárás)
  4. Ajánlás a minimális jövedelemről (előkészületben)
  5. EU Child Guarantee intézményének létrehozatala
  6. Javaslataz Európai Üzemi Tanácsról szóló irányelv módosítására, valamint az Európai Vállalatoknál működő irányító testületekben való munkavállalói részvételről
  7. Új Stratégiai Keret felállítása a munkavédelemről (OSH – Occupational Safety and Health)
  8. Zöld Könyv az öregedésről (Green Paper on ageing) – 2021. március 7-én jelent meg
  9. Digitalizáció a munka világában (a Kormány esetleges részvétele, adatokkal, információkkal való segítése az európai szociális partnerek által a digitalizációról kötött Keretmegállapodás végrehajtásában – (ennek keretében a „kikapcsoláshoz” való jog (right to disconnect) szabályozásában is).

Kérte a kormánytól a szociális partnerek tájékoztatását és álláspontjuk megismerését, valamint közös álláspont kialakítását az Európai Szemeszter és Európai Helyreállítási Tervvel kapcsolatban.

Az Európai Unió Jövőjéről szóló konferenciára – amely 2021. május 9-től kerül megrendezésre – fontos a magyar álláspont kialakítása a munkáltatókat és munkavállalókat közvetlenül érintő kérdésekről (pl. a Szociális Európáról, a Jóléti Európáról, a gazdasági irányításról, a szociális párbeszéd szerepéről), valamint az EU Konferenciához kötődő magyar programok (pl. konferenciák) összeállítása.

A felek kérték, hogy a VKF üléseknek legyen rendszeresen szereplő napirendi pontja az európai uniós kérdések.

Ezt követően Balogh László pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár tájékoztatta a résztvevőket a Pénzügyminisztérium álláspontjáról a többéves bérmegállapodás 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban hatályba lépett intézkedéseinek hatásairól a versenyszférában. Elmondta: ebben az évben 4,3 százalékos gazdasági növekedéssel számol a Pénzügyminisztérium, az államháztartási hiány pedig 7,5 körül alakulhat.

A makrogazdasági főosztály által követett, 2018-ban megkezdett módszertan szerint (a KSH és az Eurostat adatok alapján) 2020 második negyedévének reálkereseti mutatójához viszonyítva 2020. negyedik negyedévében nem teljesült a megállapodásban rögzített 6 százalékot elérő reálkereset növekedés. Ez a szám 3,9 százalékra jön ki, így a szociális hozzájárulási adó kulcsának csökkentése nem időszerű és nem következik a megállapodás szabályrendszeréből.

Az államtitkár hozzátette: ez nem jó hír, de az év hátralévő részében várhatóan az oltakozás következtében a vírus legyőzése gazdasági fellendülést okoz és a reálkereseti mutató el tudja érni azt a számot, ami kiváltja a SZOCHO csökkentését.

A szociális partnerek vitáztak azzal, hogy a PM a számításokhoz referenciaidőszaknak a 2020. második negyedévi adatokat tekinti. A felek szerint a megállapodás szövegének nem felel meg, hogy a második negyedévet veszik figyelembe, szerintük az első negyedévet kellene alapul venni és a PM korábbi tárgyban megjelent nyilatkozatai sem egyeznek meg a mostani számítási modellel.

Palkovics Imre hozzászólásában hangsúlyozta: a megállapodás szövegének értelmezési vitája mellett a jelenlegi helyzetben érdemes lenne emlékeznie a kormánynak arra, hogy az eddig sikeres – kormány által képviselt – adócsökkentés politikája mindig megtérült. A visegrádi országok közül, sőt egész Európát tekintve Magyarországon az egyik legnagyobb az elvonások mértéke, és a reálkeresetek növekedésének egyik lehetséges módja pedig a járulékok csökkentése lenne.

A kormány képviselői ismertették a kormányzat koronavírus járvány hatásaira reagáló a gazdaság élénkítését segítő intézkedéseit. Az Ágazati bértámogatási programról ITT ,  a Kutatók és fejlesztők innovációs bértámogatásáról pedig ITT, a Tartósan álláskeresők komplex elhelyezkedési támogatásáról pedig ITT található bővebb információ.

Az egyebek napirendi pontban Palkovics Imre jelezte Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárnak, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál foglalkoztatott munkavállalók 2021-es bérfejlesztését célzó tárgyalások még nem kezdődtek el.  A gazdaság sikeres újraindítása érdekében elkerülhetetlen, hogy a közszolgáltatások területén a foglalkoztatás feltételei javuljanak, a jövedelmek tovább növekedjenek, illetve, hogy a munkabéke továbbra is biztosított legyen. Ehhez elengedhetetlen, hogy a Kormány – mint tulajdonos – a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fóruma (KVKF) keretében, az érintett munkáltatók bevonásával kezdje meg a 2021-es bértárgyalásokat a munkavállalói érdekképviseletekkel.