A tankönyv a munkaerőpiaci alapismeretek tantárgy oktatásához készült. Célja olyan megalapozó ismeretek nyújtása, amely az esetleges későbbi munkajogi, szociális jogi, társadalombiztosítási jogi, emberi erőforrás menedzsment, munkaügyi kapcsolatok és egyéb rokon stúdiumokhoz kapcsolódik.

A tantárgy vegyes profilú, multidiszciplináris (ötvözve az alapvető munkajogi, szociális jogi, foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi kapcsolati, gazdasági, statisztikai és humán erőforrás menedzsment jellegű ismereteket) és alapozó jellegű; az oktatása nyolc nagyobb tanegységre (blokkra) oszlik, melyet a tankönyv szerkesztése során is követtünk.

A tankönyv segítségével betekintést kapunk a munkaerőpiac jelentőségébe, az azt befolyásoló körülmények koordináta-rendszerébe és összefüggéseibe, kezdve a munkajogi szabályozás merevségének vagy éppen rugalmasságának munkaerőpiacra gyakorolt hatásával; a munkajogi keretek kialakításában jelentőséggel bíró munkaügyi kapcsolatok rendszerével; a foglalkoztatás biztonságát jelentő állami beavatkozás területeivel; folytatva a munkahely elvesztéséhez kapcsolódó állami segítségnyújtás rendszerével (foglalkoztatáspolitika), kiegészítve a szociális hálót jelentő másodlagos ellátásokkal. Ezt követően a munkaerőpiac szervezeti oldalával ismerkedünk meg, mely egyben befolyásolja és le is képezi a munkaerőpiaci folyamatokat. Az utolsó részben praktikus humánerőforrás-menedzsment eszközök kerülnek vázlatosan ismertetésre.

Dr. Szabó Imre Szilárd, PhD

szerkesztő

Munkaeropiaci-Alapismeretek

A tankönyv letölthető ide kattintva: https://geszk.kre.hu/index.php/1299-megjelent-a-munkaeropiaci-alapismeretek-tankonyv.html