Május 19-én tartotta VIII. Kongresszusát a Munkástanácsok Országos Szövetsége, ahol a nyolcvan tagszervezetet tömörítő szakszervezeti szövetség Alapszabályának átfogó módosítását követően megválasztották a vezető tisztségviselőket és elfogadták a szövetség következő öt évre szóló programját.

A Kongresszust a Kormány részéről Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium miniszterhelyettese üdvözölte, dr. Zöld-Nagy Viktória, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős helyettes államtitkára beszédében a szakmai együttműködésre és a szociális párbeszéd megerősítésére helyezte a hangsúlyt. Az eseményen felszólaltak a munkáltatói érdekképviseletek részéről Perlusz László, a Vállakozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára és Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke, illetve a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács egyházi oldalának soros elnöke, dr. Beran Ferenc.

A Kongresszuson az elmúlt éveket összegezve elhangzott, hogy a Szövetség a legutóbbi öt éves ciklusban közel 15 ezer taggal bővült (elsősorban a feldolgozóipar, a közlekedés és a rendvédelem területén), amely jelentős mértékben indokolta a szervezeti struktúra átalakítását.

A Szövetség a következő öt éves időszakra újraválasztotta Palkovics Imre elnököt, az ügyvezetés pedig két új taggal bővült. Ügyvezető alelnökké került megválasztásra Dr. Szabó Imre Szilárd munkajogász, versenyszféráért felelős alelnökké pedig Kozma Zsolt, a fém- és gépipari ágazat vezetője. Közszféráért felelős alelnökké Holecz Gábor, a vám és pénzügyőröket tömörítő érdekképviselet elnöke került újraválasztásra, Baumgartner Lajost ismét gazdasági alelnökké választották a tagszervezetek vezetői.

 

Palkovics Imre kiemelte: „A munkavállaló nem eszköz a profittermeléshez, nem egy csereberélhető alkatrész, hanem partnere a vállalkozónak, és teljes személyiségével részt vesz a termék vagy a szolgáltatás előállításában. Ennek megfelelő elbánást és megbecsülést vár el jövedelmét és tágan értelmezett munkafeltételeit illetően. A COVID válság, a háború éveiben a magyar munkavállalók komoly áldozatokat hoztak az egyensúly helyreállítása érdekében, következetes gazdaságpolitikával, a társadalmi konzultációk rendszerének erősítésével ezeket a terheket a következő években jelentősen enyhíteni szükséges”

Szabó Imre Szilárd pedig arra helyezte a hangsúlyt, hogy „a harmadik országbeli állampolgárok munkavállalásának szabályozása az elmúlt évtizedekben nem látott kihívások elé állíthatja a munkaerőpiacot. Elodázhatatlan egy önálló egyéni és kollektív munkajogi koncepció kidolgozása a szakszervezetek részéről, amelynek a Munkástanácsok szívesen lenne a katalizátora.”

 

 

 

 

A Munkástanácsok következő öt éves programja az alábbiakban olvasható:

program végleges 2023-2028