A férfiak és nők egyenlő díjazása elvének az átláthatóság révén történő megerősítéséről szóló Ajánlást 2014 március 7-én fogadta el az EU. Az Ajánlás jogilag nem kötelező érvényű dokumentum, annak végrehajtása ezért elsősorban politikai válaszokat igényel a tagállamoktól, olyan eszközök elfogadását, amelyek a díjazások átláthatóságát segítik elő. Átláthatóság nélkül nem lehet megvalósítani a férfiak és nők egyenlő díjazásának elvét, mivel nincsenek adatok és bizonyítékok e követelmény gyakorlati megvalósulásáról, megvalósításáról, ezért az átláthatóság biztosítása nélkülözhetetlen.

Az Ajánlás több lehetőséget, eszközt határoz meg az átláthatóság biztosítására, amelyek közül legalább egyet tartalmaznia kell az egyenlő bérezés megvalósítását segítő tagállami átláthatósági intézkedéseknek:

  • biztosítani kell a díjazás szintjéről való információ kérésének jogát a munkavállalók számára az azonos vagy egyenlő értékű munkát végző alkalmazotti kategóriák díjazásának nemek szerint lebontott szintjéről
  • a legalább 50 főt foglalkoztató munkáltatóknak legyen rendszeres tájékoztatási kötelezettsége (a munkavállalók, a munkavállalók képviselői és a szociális partnerek felé) az egyes alkalmazotti vagy munkaköri kategóriákban fizetett, nemek szerint lebontott átlagos javadalmazásáról
  • béraudit végzése (kimutatás készítése az egyes alkalmazotti vagy munkaköri kategóriákban foglalkoztatott férfiak és nők arányáról, elemzés készítése a munkakör-értékelési és besorolási rendszerekről, részletes információk nyújtása a díjazásra és annak nemi alapon alkalmazott különbségeire vonatkozóan) a legalább 250 főt foglalkoztató munkálatóknál, amit hozzáférhetővé kell tenni a munkavállalók képviselői és a szociális partnerek számára vagy
  • a szociális partnerek megfelelő szintű kollektív tárgyaláson vitathassák meg az egyenlő díjazás kérdését, beleértve a bérauditot is.

Az EU Bizottság az Ajánlás elfogadása óta eltelt hat év eredményeinek értékelése után azt tapasztalta, hogy az abban foglaltakat a tagállamok többsége (köztük Magyarország sem) a gyakorlatban nem alkalmazta, s ezért jogilag kötelező EU eszköz elfogadását javasolja 2020 végéig. Az Európai Parlament és az ETUC is támogatja az EU Bizottság javaslatát, míg az európai munkáltatói szervezetek elutasítják azt. A kérdésben tartott nyilvános konzultáció 2020. május végén fejeződött be. Konkrét jogalkotási javaslatot az EU Bizottság még nem terjesztett elő.

Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit

Jogi alelnök 

Átláthatósái Ajánlás magyarul CELEX_32014H0124_HU_TXT