A Zala Volán Dolgozóinak Demokratikus Szakszervezete (ZVDDSZ) szerint, amennyiben nem folytatódóik a jármű-modernizációs program, nem lesznek versenyképesek a piacnyitáskor a Közlekedési Központok. 2010-ben a buszgyártással már korábban is kacérkodó magyar vállalkozások bejelentették, hogy újjáélesztik a magyar buszgyártást, és klaszterbe tömörültek.

A közvélemény lelkesülten fogadta a bejelentést.  Hasított a hír. Volt közlekedési szakszervezet, amelyik lelkesülten üdvözölte a hazai buszgyártás „ébredését”. Mondván munkahelyek teremtődnek, és a Volánok buszparkja is megújulhat. Azért voltak kétkedők is, nagyobb a füstje, mint a lángja – hangoztatták.

Egyik Volán-vezérigazgató pikírt megjegyzéssel konstatálta az eseményt: lufi az egész, gyorsan kipukkan. Sajnos, így is lett. A kezdeti tűz ellobbant.

2015-ben ismét erőt gyűjtöttek a vállalkozók és most már kormányzati támogatással fogtak munkához. Közben a nemzetgazdasági miniszter elnökletével megalakult a Nemzeti Autóbusz-beszerzési Bizottság, az operatív munkára pedig a Volán Buszpark Kft.

Kormányzati döntés született, hogy Volán-portfólió (7 Közlekedési Központ alkotja) szám szerint három év alatt 1849 autóbusszal gyarapodhat. A beszerzés konstrukciójában is módosulás történt. A Közlekedési Központok a Volán Buszpark Kft által központilag biztosított buszokat bérlik, az eszközök nem kerülnek a tulajdonukba.

A ZVDDSZ megjegyzi, hogy két év eltelt a kormányhatározat után, és a beígért buszmennyiség töredéke érkezett meg a Volánokhoz. Hasonló cipőben jár a BKV is. Úgy tűnik, hogy a buszgyártó társaságok munkájában ismét működési zavarok keletkeztek. Pedig mind a BKV, mind a Volán szakma buszparkjára ráférne a frissítés. Egyes megyei Volán-társaságok autóbusz-állományának átlagéletkora 2011-ben 10-11 év volt, most az egész portfólióé meghaladja a 15 évet. Különösképpen kritikus a helyzet a városi közösségi közlekedésben. Vannak megyeszékhelyek, ahol nem csekély számban közlekednek 25-30 éves „szépkorú” autóbuszok. A finanszírozási kérdések mellett az autóbuszpark állaga okozza a leggyakoribb súrlódást a megrendelő önkormányzatok és a szolgáltató Közlekedési Központok között.

A szakszervezet szerint csapda helyzetben vannak a cégek, hiszen az „ellátó” központ nem tud buszt biztosítani, saját maguk pedig nem szerezhetnek be járműveket. A kör bezárult.

A képletből nem maradhat ki az utazóközönség sem, hiszen korábbi években nem ilyen szolgáltatáshoz szoktak. Ezért ők elsősorban a Volánokat szidják.

Lassan küszöbön a piacnyitás, amikor is 2019-ben megpályáztatják a közlekedési vonalak meghatározott szeletét. Ennek értelmében 2020-tól már egy liberalizált, magánvállalkozókat is magában foglaló közlekedési alrendszer szolgáltat. Várhatóan a „finomabb falatoknak” számító a távolsági járatokért állnak startvonalhoz legtöbben a pályázók. A szakszervezet úgy látja, hogy a Közlekedési Központok jelenlegi járműparkjukkal még pályára sem léphetnek. Különösképp, ha figyelembe vesszük, hogy addig tovább amortizálódik a flotta.

A ZVDDSZ szerint, ha a kormány versenyben akarja hagyni a Volánokat, akkor zöld utat kell biztosítani a cégeknek az önálló járműbeszerzéshez.

 

Zalaegerszeg, 2018. augusztus 10.

 

          Horváth László

                 elnök

             ZVDDSZ