A Munkástanácsok Zala Megyei Szövetsége elfogadhatatlannak tartja az adótörvények 2019. évi módosítása következtében a vállalati üdülőkben drasztikusan megemelt üdülési díjak mértékét.

A korkedvezményes nyugdíjrendszer megszüntetésekor ellentételezési szándékkal a kormányzat a rehabilitációt, a rekreációt, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat megerősítését tűzte zászlajára.

A pihenés, a felüdülés biztosítása, mint szándék egyre világosabbá válik, megmarad a retorika szintjén.

A 2019. évi SZJA törvény változása az üdülési díjak drasztikus növekedését hozta magával. Ez alapján az üzleti költség és a térítési díj közötti különbség adóköteles jövedelemként jelenik meg az üdülést igénybe vevő munkavállalók számára.

A vállalati üdülést az tette mindenekelőtt népszerűvé, hogy kedvezményes volt. Megjegyezzük, a vállalati üdültetés mint szociálpolitikai juttatás egyre inkább visszaszorulóban van, mind kevesebb cég rendelkezik üdülővel. Ahol pedig még van, ott ezzel a törvénymódosítással elidegenítik a munkavállalók számára ezt a lehetőséget.

Aláhúzzuk: a kedvezményes vállalati üdülés szerzett jog, amit megvonni nem éppen ízléses megoldás.

Elfogadhatatlannak tartjuk a vállalati üdülők térítési díjának a piaci árral való harmonizációját. Ez a lépés ellentétes a kormányzat azon kinyilvánított szándékával, hogy a rekreáció biztosításával is hozzájárulnak a korkedvezmény megszüntetése okozta elégedetlenség mérsékléséhez. Piaci értéken nem veszik igénybe a munkavállalók a vállalati üdülőket. Heves felháborodást váltott ki az a tény is, hogy külső vendég esetében is ugyanakkora díjtételt kell alkalmazni. A kedvezmény ilyesfajta eltörlését barátságtalan döntésnek tartják a szakszervezetek is.

A rendszeres üdülővendégek már jelezték, hogy ekkora díjemelés (több helyen 100 %-ot meghaladó) mellett nem veszik igénybe a céges üdülőket. A vendégkör megcsappanása pedig alapot adhat az üdülők értékesítésére vagy központi működtetésére. Ennek pedig hozadéka lehet a vállalati üdültetés elsorvadása.

A zalai munkástanácsosok szerint a cafeteria elemek erőteljes visszavágása után egy újabb szociálpolitikai vívmány elsorvasztása nem éppen munkavállaló-barát magatartás.

Miután a kedvezményes üdültetés egyfajta szerzett jog, ezért a szakszervezeteknek lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a munkavállalók számára a jelenleginél kedvezőbb helyzet teremtődjék -hangsúlyozza a Szövetség.

Zalaegerszeg, 2019. április 29. 

  Horváth László

         elnök

Munkástanácsok Zala Megyei Szövetsége