Helyesbítés!

A korábban megjelent téves címért elnézést kérünk, a bértárgyalások még nem kezdődtek meg, egyeztetések már vannak, amelyeken tervezet készül a leendő bértárgyalásokra. Január 21-én folytatódik az egyeztetés, ahol az ügyrend menetét tárgyalják. 

Helyszín: a KKSZ budapesti irodája

Időpont: 2013/12/17

Részt vettek:

 • a KKVSZ tárgyaló delegációja, Papp László vezérigazgató, KKVSZ elnök vezetésével.
 • KKSZ tárgyaló delegáció, Varga István elnök vezetésével.
 • KMSZ tárgyaló delegáció, Varga Tibor elnök vezetésével.

A tárgyalások megkezdése előtt a KKSZ és a KMSZ tárgyalódelegáció előzetes egyeztetést folytatott a szakszervezetek bérjavaslatairól a KKSZ által elkészített írásos javaslat felhasználásával. Az előzetes egyeztetetésen a felek egyetértettek az alábbi követelések közös képviseletében:

 1. A béremelési igény alapját a 2013. év végi bértömeg képezze.
 2. A béremelés mértéke 6%, amely azonban nem tartalmazza a 2014 év során fellépő, esetleges többletmunkaidő és többlet rendelkezésre állási idő miatti többlet bértömeg igényt.
 3. A béren kívüli juttatások egy főre jutó összege 3 000 Ft.– tal emelkedjék.
 4. A b, c pontok alatti emelések időpontja 2014/01/01-től esedékes.
 5. A régiók közötti bér-és juttatás differenciák mérséklését további 2%-os bértömeg forrás szolgálja, amelynek rendelkezésre állását a tulajdonos biztosítsa a társaságok számára.
 6.  A bér- és juttatás emelésről szóló megállapodás érvényességi feltétele, hogy annak többlet költség igénye bekerüljön a társaságok tulajdonos által jóváhagyott üzleti terveibe.

A tárgyalások kezdetén a tárgyaló delegációk vezetői bemutatták a tárgyaló delegáció képviseleti joggal rendelkező és szakértő tagjait.

Ezt követően a munkáltatói oldal vezetője vetette fel a jelen nem levő (főleg a Liga Szakszervezetekhez tartozó) autóbusz közlekedési szakszervezetek tárgyalásokon való részvételének kérdését, a szakszervezeti oldal véleményét kérve a felvetésről. A KKSZ elnöke erre úgy reagált, hogy nem kívánják távol tartani a szóban forgó szakszervezetek képviselőit a tárgyalóasztaltól, de ha ezek az ágazati szinten nem reprezentatív szakszervezetek megjelenhetnek a tárgyalásokon, akkor a KKSZ is behívja a tárgyaló terembe a hozzá tartozó társasági szinten reprezentatív tagszervezeteket. A KMSZ elnöke azt a véleményt adta elő, hogy a KMSZ sem kívánja kizárni a tárgyalásokról a Ligás közlekedési szakszervezeteket és a munkáltatói oldalra bízza, hogy döntsön ebben és tegyen javaslatot a konkrét megoldásra.

A munkáltatói oldal válaszában előadta, hogy a munkavállalói tárgyalói kör kibővítése nem idézheti elő a tárgyalások technikai okok miatti ellehetetlenülését (túl sok részt vevő, vég nélkül elhúzódó megbeszélések). A felek abban állapodtak meg, hogy a munkáltatói oldal írásos javaslatot terjeszt elő a következő tárgyalási fordulóra az általa javasolt megoldásról.

A következőkben a KKSZ elnöke szóban ismertette a KKSZ és a KMSZ béremelési javaslatait és átadta a javaslatok írásos változatát. A KMSZ elnöke hozzászólásában megerősítette, hogy közös tárgyalási javaslatról van szó, amelyre mielőbbi választ várnak a munkáltatói oldaltól. A KMSZ közgazdasági szakértője statisztikai adatokkal támasztotta alá a szakszervezeti oldal bérigényét, kiemelve, hogy az alágazatban dolgozó fizikai állomány keresetének reálértéke az adó-és árváltozások következtében még 2013-ban is a 3 évvel ezelőtti szint alatt van, miközben a létszám 10%-kal csökkent. A 2010. évi reálérték elérése 2014-ben 6,3%-os bruttó béremelést igényelne a fizikai állományban. A nem fizikai területen más a helyzet, itt 2010-hez képest nőtt a keresetek reálértéke.

Válaszában a KKVSZ elnöke elégedetten nyugtázta, hogy a szakszervezeti oldal egységes bérjavaslatot adott elő. Rögtönzött választ nem kívánt adni a szakszervezeti javaslatra, ezt írásban teszi meg a munkáltatói oldal a következő tárgyalást megelőzően. Annyit azonban előzetesen jelzett, hogy a régiók közötti bérkülönbségek megszüntetése nem célja a munkáltatói oldalnak, mert ez objektív viszonyokat tükröz, az eltérő  munkaerőpiaci helyzet következménye.  Amiben előre lehetne lépni az a béren kívüli juttatások közötti nagy eltérések csökkentése és a munkaidő elszámolási módszerek, kulcsok (lásd rendelkezésre állási díj) egységesítése.  

Az ülés végén a felek az alábbiakban állapodtak meg:

 • A következő tárgyalási forduló időpontját a 2014 január 6.-i hétre tűzik ki.
 • A KKVSZ a tárgyalás előtti hét végéig eljuttatja a szakszervezeti oldalnak a kért és még hiányzó munkaügyi információkat, valamint a bértárgyalások ügyrendjére vonatkozó javaslatot, beleértve ebbe a részt vevők körének kiterjesztését és tárgyalási jogosultságait.

Készítette: Lajtai György

Budapest, 2013/12/18.