Az Értékszállítási és Őrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezete (ÉŐDSZ) értetlenül áll a Magyar Posta Zrt. és a JNT Security Kft. által közösen jegyzett és közösen kiadott 2015. április 22-i közleménye előtt, mely az ÉŐDSZ által szervezett sztrájk körülményeivel áll összefüggésben.

A sztrájkhelyzet kialakulásáért, majd a bekövetkezett sztrájkért az ÉŐDSZ ugyanis a JNT Security Kft. és a Magyar Posta Vagyonkezelő Zrt. vezetését tette felelőssé, ugyanakkor a Magyar Posta Zrt-vel nem állt sem érdekvitában, sem munkaügyi jogvitában, ezért érthetetlen, hogy a Magyar Posta Zrt. miért jelent meg a kiadott közlemény második aláírójaként.

Az ÉŐDSZ meglepetésének azért is hangot kíván adni, mert a JNT Security Kft. a bértárgyalásokon, majd később a sztrájkbizottsági tárgyalásokon is következetesen ragaszkodott ahhoz az állításához, hogy a tulajdonosi jogköröket a Magyar Posta Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. Az ÉŐDSZ sajnálatát fejezi ki, hogy a Magyar Posta Zrt. önként lép be és vállal szerepet a sztrájk okozta munkaügyi vitában, miközben a munkáltatói jogokat a JNT Security Kft. gyakorolja, és az ÉŐDSZ közvetlenül a munkáltatóval áll jogvitában.

A kiadott közlemény, amellett, hogy munkáltatói nyomás alatt akarja tartani a sztrájk szervezőit és résztvevőit, csúsztatásokkal és pontatlanságokkal is operál. Ilyen valótlan állítás az, hogy „Érthetetlen az ÉŐDSZ azon állítása, hogy a Munkáltató nem kezdeményezett egyeztetést, hiszen 2015. március 26-án az ÉŐDSZ szakította meg egyoldalúan a bértárgyalásokat, így azok újrakezdését is az ÉŐDSZ-nek kell kezdeményeznie. A JNT bármely pillanatban kész tovább folytatni a bértárgyalásokat, amennyiben az ÉŐDSZ befejezi a sztrájkot és visszaül a tárgyalóasztalhoz.” Ezzel szemben a valóságnak az felel meg, hogy a JNT Security Kft-nél jelenleg hatályos Kollektív Szerződés előírja, hogy a bértárgyalások alatt sztrájk kezdeményezésére nincs lehetőség, ezért a szakszervezetnek azt egyoldalúan le kellett zárni, hogy megnyíljon a sztrájk szervezésének jogi lehetősége. Az ÉŐDSZ a JNT Security Kft.-nél jelenleg hatályos Kollektív Szerződés rendelkezéseivel összhangban, szerződésszerűen és jogszerűen járt el a bértárgyalások egyoldalú berekesztésével kapcsolatban. Ennek jogszerűségét az ÉŐDSZ birtokában lévő, a sztrájk jogszerűségét megállapító első fokú bírósági végzés is megerősíti és alátámasztja.

A JNT Security Kft. vezetésének tudomásul kell vennie, hogy a sztrájkbizottság a munkáltató új bérfejlesztési javaslata esetén azonnal kész az érdemi tárgyalásokra. Tény, hogy a sztrájk második napja elteltével a JNT Security Kft. vezetése nem ült le tárgyalni a sztrájkbizottsággal, pedig az egész nap a JNT Security Kft. telephelyén várta az egyeztetés lehetőségét és folyamatosan érdeklődött annak megkezdése céljából.

Nem felel meg a valóságnak a munkáltatói közlemény azon állítása sem, hogy az ÉŐDSZ saját bérfejlesztési javaslatát sem kívánta megtárgyalni a bértárgyalás keretei között. Ezzel szemben ugyanis az ÉŐDSZ által 2015. április 9-én személyesen, majd 2015. április 10-én levélben is átadott részletes bérfejlesztési javaslat reflektálására a munkáltatónak először 2015. április 16-ig, majd még egy esélyként 2015. április 20-ig adott lehetőséget az ÉŐDSZ azzal a külön kikötéssel, hogy visszaigazolható módon juttassa el a JNT Security Kft. a Posta Vagyonkezelő Zrt-hez is és kérik a tulajdonos válaszát is a szakszervezet javaslatára. A 2015. április 21-én megkezdett sztrájk bejelentésére az ezt követő hatástalan és eredménytelen munkáltatói és tulajdonosi jogkör gyakorlóinak elutasító válaszát követően került csak sor.

A sztrájk jelenlegi sikerességét és társadalmi támogatottságát figyelembe véve, valamint az eddig eltelt időszak tapasztalatait értékelve, a sztrájkbizottság úgy döntött, hogy 2015. április 23-án a sztrájkkal kapcsolatosan új megoldási javaslatokkal lép a nyilvánosság elé.

Budapest, 2015. április 22.

ÉŐDSZ Sztrájkbizottság