Együttműködési megállapodást írt alá Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke és Sárközi György, a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetségének (STRATOSZ).

Munkástanácsok és a STRATOSZ közös célként fogalmazta meg a kollektív munkaügyi kapcsolatok és szociális párbeszéd megerősítését, az ágazatokat érintő kétoldalú párbeszédet és egyeztetést, a felek közötti hosszú távú együttműködés megalapozását. Ennek során formalizált keretek között működnek együtt a közös érdekeket szolgáló programok előkészítésében, és megvalósításában, különös tekintettel a felzárkóztatási és fejlesztési feladatokban.

A STARTOSZ a Munkástanácsok fontos stratégiai partnere, hiszen ők látják el a közmű szolgáltatói szektor munkaadói képviseletét, amely szektorban a Munkástanácsok jelentős szakszervezeti tagsággal rendelkezik.

A két szervezet közös és legfontosabb érdeke a rendezett munkaügyi kapcsolatok rendszere. Elismerik egymást, mint ennek garanciális elemeit, továbbá kiemelik a kollektív szerződések ebben biztosított és elengedhetetlen szerepét.

A munkavállalók szervezkedési szabadságának elősegítése érdekében a STRATOSZ lehetőségeihez mérten, a Munkástanácsokkal megkötött megállapodásának megfelelően támogatja a szakszervezeti szervezők belépését az üzem területére, és azt, hogy ott tájékoztató és tagszervező tevékenységet folytathassanak.

A Munkástanácsok vállalta a STRATOSZ-hoz tartozó munkáltatóknál a munkabéke tartósan fennmaradásának elősegítését. Ennek érdekében munkaterveket dolgoz ki és a STRATOSZ igénye esetén szakértői segítséget ad és preventív megoldásokat keres.

A felek a kormányzati és gazdasági fórumokon túlmenően is egyeztetik álláspontjaikat, lehetőséget biztosítva későbbi projektekben történő együttműködésekre.

Térképet készítenek a szervezeteik szakmai kapacitásáról, ezzel megteremtik egy szakmai hálózat együttműködésének lehetőségét, melynek célja a koordináció megalapozása. Ennek során kialakítják a szervezeteik közötti szakmai kapcsolattartás módszereit, rendszerét is.