A közszolgáltatás területén működő négy ágazati szakszervezet (Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége, Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás, Vízügyi Szakszervezetek Országos Ágazati Szövetsége) és a Munkástanácsok Országos Szövetsége (mint makroszintű partner) megbeszélést folytattak és az alábbi kezdeményezést indították el.

A munkaügyi kapcsolatok szempontjából a versenyszféra sajátos helyzetben lévő halmaza az állami tulajdonú közszolgáltatást végző vállalkozások köre. A köztulajdonban álló közszolgáltatásban működő szakszervezetek is egyre inkább abban érdekeltek, hogy kialakuljon egy szorosabb együttműködés közöttük, mely végeredményben elvezethet egy érdekképviseleti szövetségi rendszer létrehozásához.

Jelen kezdeményezésünk célja, hogy létrejöjjön egy olyan – a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumához hasonló – konzultatív, szervezői fórum, ahol az érintettek megfelelő képviselete mellett az érdekegyeztetés rendszere tovább tagolódhatna.

Ezzel a hiánypótló intézménnyel ezen a területen is intézményesített szociális párbeszéd jönne létre, kiegészítve és teljessé téve ezzel a hazai érdekegyeztetés rendszerét. Problémáink többségében azonosak és feszítőek: a munkaerőhiányból és bérhelyzetből fakadó problémák, korkedvezményes nyugdíj helyébe lépő új rendszer lezáratlan kérdései, vállalati strukturális átalakítások, munkakörülmények, stb.

Kezdeményezésünk nyitott és konföderációktól független. Várjuk az érintett ágazati szakszervezetek csatlakozását!

Budapest, 2016. október 6.

Munkástanácsok Országos Szövetsége