Sok helyen a világban e jeles napon Május 4.-én a Tűzoltókat köszöntik, megköszönve az egész éves áldozatos munkájukat. Nem volt ez másképp nálunk Magyarországon sem, egészen addig, amíg egy szervezet át nem vette az irányítást, és rá nem telepedett a Tűzoltókra! Én még emlékszem azokra az időkre, amikor a Tűzoltók országos és helyi szinten, büszkén felvonulva ünnepeltek!

Manapság már az ünneplés közös a Rendőrökkel, bár ha az ünnepi meghívókat olvassuk, azokban az szerepel, hogy Rendőr és Katasztrófavédelmi nap ünneplése lesz. Nos, ebben az esetben semmi probléma, de akkor ne feledkezzünk meg a Mi ünnepünkről sem. Bár mit is várhatunk el manapság, amikor már nincs Tűzoltó Múzeum, nincs Tűzoltózenekar és folytathatnánk felsorolást sok mindenről, ami átneveződött!

Beszélünk egy olyan szervezetről, ami több mint 150 éves múlttal rendelkezik, köszönhetően Gróf Széchenyi Ödön munkásságának.

De beszéljünk az ünnepről, Szent Flóriánról!

Az emberek, az egyik legfélelmetesebb természeti erőtől, a tűztől való félelme teremtette meg, keltette életre Flóriánnak a népi hiedelem szerint az „Isten Tűzoltójának” alakját. Nekünk Tűzoltóknak Flórián a tűzoltó munka lényegét testesíti meg: az állhatatosságot, becsületet, embertársaink megsegítését.

Flórián a III. században született Cesiában ami a mai Felső-Ausztria területén található. A század második felében Diocletianus császár uralkodása idején belépett a római hadseregbe, légiósként. Bátorságának és tehetségének köszönhetően gyorsan haladt előre a katonai ranglétrán és nemsokára a Caecia erőd parancsnokává nevezték ki Ebben az erődben a legenda szerint hatalmas tűzvész pusztított, amit Flórián a katonái segítségével megfékezett. Ezáltal sok embert mentett meg a biztos tűzhaláltól. Az emberek Flórián emberfeletti Isteni erejének tulajdonították a tűzvész elmúlását, majd szájról szájra adva, megszületet a Flórián legenda.

Sajnos további élete már nem ennyire sikertörténet. Abban az időben volt a keresztényüldözés időszaka, és mivel Flórián 40 emberét is börtönbe vetették keresztény hitük miatt, Ő is kereszténynek vallotta magát, amiért szintén börtönbe zárták. Amikor a Római elöljárók parancsára megtagadta a római Isteneknek történő áldozat bemutatását, megkorbácsolták és a Császár parancsára 304. május 4.-én kivégezték. Nyakában egy nagy kővel az Enns folyó vízébe vetették.

A legenda és az írásos emlékek szerint, teste fennakadt egy sziklán, egy óriási sas szárnyát kitárva, mint egy keresztként vigyázott rá, mindaddig, míg egy Valéria nevezetű keresztény asszony rá nem talált. Holttestét elvitte Lorchba és tisztességgel eltemette.

A Lorchi Szent Flórián sír felett ma az Ágoston rendi szerzetesek kolostora áll.

Szent Flórián kultusza elsősorban Felső-Ausztriában,Tirolban,Bajorországban terjedt el, de nagy tiszteletnek örvend Lengyelországban – főként Krakkóban – és a környező országokban köztük Hazánkban is.

És most jöjjön egy kis érdekesség: mivel folyóban halt mártírhalált, a középkorban az árvizek elleni védőszentként is tisztelték!

Flórián napját – Május 4.-ét – a Tűzoltók ma is a személye előtti főhajtással tartják nyilván, hiszen az elkötelezett hivatástudat alapja a vállalt munkába vetett hit és a hagyományokhoz való ragaszkodás!

Tisztelt Bajtársak!

Vezérelje munkátokat ez a hit és soha ne feledjétek hagyományainkat, mert múlt nélkül nehezen élhető meg a jelen, és elképzelhetetlen a jövő.

Kívánok nektek ebben a nehéz időben jó egészséget, sok-sok erőt a munkátokhoz.

Tisztelettel: Salamon Lajos HTFSZ elnök.