Dolgozói résztulajdon szerzés

A privatizáció alatt elsőként adtunk nyomatékot annak a követelésnek, hogy a munkavállalók, a dolgozók is juthassanak tulajdonhoz. Ennek érdekében a Munkástanácsok Országos Szövetsége létrehozta a Munkavállalói Résztulajdonlási Programot. A szakszervezetek közötti szociális választásokon 1993-ban, az országos megmérettetésben hazánk második legerősebb szakszervezete lettünk.

Már az alakulás idején felismertük, hogy a továbblépés csak úgy lehetséges, ha szakítunk a tőke és a munka között felállított merev ellentéttel és a hagyományos célok mellett felvállaljuk a munkavállalói tulajdonlás megoldását, az együttdöntési (participációs, részvételi) jogok új európai minőségét. Az önmegvalósításra, a szolidaritásra, a családért viselt felelősségre, a tisztességes munka becsületére építő programunk a keresztény kultúrkör értékein alapul.

Kiszámítható feltételek megteremtése

Kezdetektől hangsúlyozzuk, hogy az állam alkotta, életünket befolyásoló keretfeltételek legyenek egyértelműek, kiszámíthatóak és tartósak.

Szakszervezeti tisztségviselők védelme

A szakszervezeti tisztségviselők védelme érdekében a Nemzetközi Munkaügyi Szervezethez (ILO) fordultunk már az Antall-kormány idején, és tiltakoztunk a Bokros-csomag intézkedései ellen is. A „Munkahelyed védelmében vásárolj magyar árut!” – kampányt 1992-ben kezdtük. A kilencvenes évek közepétől hangoztatjuk az ágazati bértarifa-rendszer bevezetésének fontosságát. Az európai bérfelzárkóztatás szükségessége érdekében évek óta kemény harcot folytatunk az Országos Érdekegyeztető Tanácsban. Ugyanott nap mint nap követeljük a valódi szociális párbeszédet a bérből és fizetésből élő munkavállalók érdekében.

Munkavállalókat ért sérelmek orvoslása

2006. május 1-én, tiltakozó nagygyűlésen mi is tüntettünk a munkavállalókat ért munkahelyi sérelmek miatt, július 8-án közös szakszervezeti demonstráción tiltakoztunk a Gyurcsány-csomag megszorító intézkedései ellen. Október 13-án a Munkástanácsokhoz tartozó keresztény pedagógusok demonstráltak, s október 28-án, a Clark Ádám téren a Liga szakszervezettel összefogva tüntetünk a kormány munkavállaló-ellenes politikája ellen.

Közszolgáltatások megőrzése

2007. szeptember 8-án csatlakoztunk a Nagycsaládosok Országos egyesületéhez, és több mint harmincezren tiltakoztunk a közszolgáltatások gyors ütemű leépítése, hazánk társadalmi és gazdasági lesüllyedése és a nemzeti vagyon további kiárusítása ellen.

Társadalombiztosítás megvédése

2008-ban csatlakoztunk a „TB-mentő” akcióhoz, melynek nyomására meghátrálásra kényszerítettük a kormányt, így vonatva vissza a társadalombiztosítási kassza részleges privatizációjára irányuló elképzeléseket.

Munkavállalók védelme a törvényalkotás szintjén

Az alkotmánybíróságon megtámadtuk azokat a kormány által hozott intézkedéseket, melyek a lakosságot hátrányosan érintették, valamint törvénymódosítási javaslatokat fogalmazunk meg, a munkavállalók védelme érdekében.

Jogsegély szolgáltatás

A kiszolgáltatott helyzetű munkavállalók számára jogsegélyszolgálatot nyújtunk, segítséget adunk olyan munkahelyi szervezet létrehozásához, amely hatékonyan képes szembeszállni a munkaadói önkénnyel.