Napirend:

 1. A 2023. évi mimálbér és garantált bérminimum megállapodás újratárgyalásának állása
 2. A 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése
 3. Az EU minimálbérről szóló irányelvében foglalt szociális partnerekre vonatkozó feladatok elvégzése, keretrendszerének kialakítása
 4. A „vendégmunkás törvény” jelenlegi helyzete
 5. A Munkástanácsok által kezdeményezett MT. 118.§ 1. bek. módosítása a gyermekek után járó pótszabadság kérdéséről
 6. A következő VKF ülés és az azt megelőző kétoldalú egyeztetés időpontjának meghatározása

 

 1. A 2023-as megállapodásban szereplő 14 és 16%-os emelés alatta van a várható éves átlagos inflációs mértéknek. Ezt az inflációs veszteséget az idén pótlólagos béremeléssel megoldani nem lehetséges, ezért 100 ezer forintos egyszeri nettó kifizetést javasol a munkavállalói és munkaadói oldal bármelyik kereseti sávba tartozó munkavállaló számára. A munkáltatók ezt az összeget kifizethetik minden munkavállalónak adó- és járulékmentesen azokon a munkahelyeken, ahol meg tudják tenni. A kormány pozitívan áll a javaslathoz, de végleges választ még nem adott a felvetéssel kapcsolatban. Mindemellett a szakszervezetek további javaslata a 2023-as inflációs veszteség kompenzálása a jövő évi minimálbér és bérminimum emelés keretében plusz 2-3 százalékkal.
 2. A 2024-es évre vonatkozóan a szakszervezetek kezdeményezték a minimálbér 15%-os, a garantált bérminimum 10%-os emelését. A munkáltatók elfogadhatónak tartják a munkavállalók javaslatát a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) kivételével, ők az érdemi döntés feltételeként ragaszkodnak a harmadik negyedéves gazdasági adatok megjelenéséhez. Véleményük szerint ilyen mértékű béremelés recesszió idején elfogadhatatlan, de nem a minimálbérek ilyen mértékű emelkedésében látják a problémát, hanem annak továbbgyűrűzésében az átlagkeresetekre.
 3. A munkáltatók példa nélküli pozitív, szakmailag magas szintű együttműködésnek nevezték a javaslatot, amit a múltkori kétoldalú ülésen tettem a garantált bér kivezetése és helyébe a tarifamegállapodások bevetése tárgyában. A kormány elfogadja az EU minimálbér irányelvből fakadó, szociális partnerek által kialakítandó együttműködés keretéül és tartalmául a két minmálbér összeolvadása során kialakuló új helyzetet a minimálbér értékének megfeleltetése terén és a kollektív szerződések számának emelkedését biztosító programként, és az EU Szociális Alap felhasználása keretéül is a program megvalósítását.
 4. Új szempontok szerint dolgozza át a kormány a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodását és foglalkoztatását érintő, korábban elfogadott jogszabályt, arra koncentrálva, hogy semmilyen körülmények között ne szoruljon ki a hazai munkaerő a munkahelyekről a vendégmunkások behozatala során.
 5. Az ügyvezető alelnökünk kezdeményezését siker koronázza, az oldalak is támogatják és a kormány is elfogadja, hogy lobbizásunk eredményeként a KDNP egyéni képviselői indítvány formájában a parlament elé viszi a gyermekek után járó pótszabadság szülők döntése alapján történő igénybevételének lehetőségét.
 6. A következő kétoldalú VKF egyeztetés október 18-án lesz, a VKF monitoring bizottsági ülés pedig várhatóan november második felében.

Kezdeményeztem, hogy Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter személyesen tisztelje meg a VKF ülését és ismertesse a gazdaság talpra állítását és a munkavállalók és családjaik biztonságát garantáló gazdaságpolitikai stratégiát. 

Palkovics Imre

Budapest