Közúti Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (KDSZSZ) – VOLÁNBUSZ Zrt.

A mai konzultáción a KDSZSZ részéről dr. Szabó Imre Szilárd társelnök, munkajogász, míg a munkáltatói oldalról Bánhidi-Nagy Attila humánerőforrás vezérigazgató-helyettes, Beleznai Lilla, szervezet- és személyzetfejlesztési igazgató és dr. Varsányi Péter, munkajog vezető vett részt.

A felek előzetesen megjegyzik, hogy a szakszervezet működési feltételeinek keretei vonatkozásában tipikusan a „mérték” (terjedelem) és a „mód” (gyakorlás mikéntje) a gyakorlati kérdés, amely egyfajta érdekvita a munkáltató és a szakszervezet között, míg a jogalap kérdése képezheti jogvita tárgyát. Az Mt. 272. § (2)-(3) bekezdése kifejezetten rögzíti a szakszervezet jogát arra, hogy egyrészt a munkavállalókat a munkaügyi kapcsolatokkal vagy a munkaviszonnyal összefüggő kérdésekben tájékoztassa, másrészt a munkavállalókat a szakszervezet tevékenységéről informálja. Ezen szakszervezeti jogokat a VOLÁNBUSZ Zrt. természetesen nem vitatja.

Az Mt. 272. § (3) bekezdése alkalmazásában a szakszervezet számára ugyanakkor kötelezően betartandó szabály, hogy öncélúan nem fogalmazhatnak meg és nem tehetnek közzé olyan felhívást, amely a munkáltató gazdasági, üzleti, üzemi, illetve hivatali titokkörét sértené vagy egyébként hátrányos megítéléséhez vezetne. Általános tartalmi korlát továbbá, hogy a közzétételre kerülő felhívásoknak a szakszervezet tevékenységi körével összefüggésben kell lenniük. A szakszervezet tevékenységi körén kívül eső, munkaviszonnyal összefüggő kérdések tekintetében a szakszervezet egyéb eszközök igénybevételére, így különösen az Mt. 272. § (4) bekezdése alapján tájékoztatás kérésre, valamint az Mt. Mt. 272. § (5) bekezdése szerint konzultáció kezdeményezésére jogosult.

A munkáltató a konzultáció lezárásaként jelezte, hogy a korábban közzétett körlevelében foglaltaktól eltérően nem szükséges a közzétenni kívánt dokumentumokat előzetesen elküldeni a munkáltató részére, a szakszervezet ugyanakkor vállalja, hogy előzetes jogi „kontrollt” gyakorol a kifüggesztendő tájékoztató anyagokkal összefüggésben annak érdekében, hogy a munkáltató fenti érdekei ne sérüljenek, illetve a közzétételre kerülő felhívások a szakszervezet tevékenységi körével legyenek összefüggésben. A munkáltató és a szakszervezetek ennek módját és részleteit a jövőben az együttműködési megállapodásaikban rendezik.

A felek a konzultációt lezártnak és egyben eredményesnek tekintik.

Budapest, 2019. december 18.