Az ülés a munkavállalói oldal levezető elnöklete mellett folyt le.

  • A munkavállalói oldal:

Sérelmezik, hogy a Tisza Volán Zrt. nem tagja a KKVSZ.-nek, a szakszervezetek kérik a Tisza Volán Zrt. beléptetését is a KKVSZ.-be. A munkaadói oldal írásban megküldött bérfejlesztésre vonatkozó ajánlatát a szakszervezetek nem fogadják el. A béren kívüli juttatások emelésének mértékét kérik külön is megjelölni. A bér és cafetéria között költség semleges módon az átcsoportosítást helyi szintű megállapodás esetén elfogadhatónak tartják. Kérték, hogy a bérek kifizetésére az üzleti tervek elfogadását megelőzően kerüljön sor.

  • A munkaadói oldal:

Igazolta a kompromisszum irányába való elmozdulási szándékát azzal, hogy változtatott ajánlatán, míg a másik fél nem módosította ajánlatát. A munkaadói oldal egyetért a munkavállalói oldal azon kérésével, hogy a keresetfejlesztés kerüljön rögzítésre az üzleti tervekben. A munkaadói oldal vállalta, hogy írásban felkéri a Tisza Volán Zrt. Vezérigazgatóját, hogy csatlakozzon a KKVSZ-hez.

  • A munkavállalói oldal szünetet követően jelezte:

Elmozdulnak eredeti ajánlatukhoz képest és 5% bér és 3.000. Ft/fő/hó béren kívüli juttatás fejlesztést tartanak elfogadhatónak, s ezt írásban is megküldik 2014. február 11.-én 12.00 óráig a munkaadói Szövetségnek.

  • A munkaadói oldal:

Megköszönte a munkavállalói oldal megállapodást célzó keresetfejlesztésre irányuló bejelentését, s egyidejűleg vállalta, hogy a következő egyeztetésig megkísérli a munkaadói oldal ajánlatát érdemben előremozdítani.

  • A munkavállalói oldal:

A következő ülésre – mely 2014. február 17-én 10.00 órai kezdettel kerül sorra – érdemi ajánlatot vár, de megelőzően 2014. február 14-én 12.00 óráig beérkezően írásban kéri a munkaadói oldaltól az ajánlat megküldését. Ennek hiányában élni fog a törvényben biztosított demonstrációs (gyülekezési) jogával.

  • A munkaadói oldal:

A kérést és bejelentést  tudomásul vette.

 Budapest  2014.  02. 14.

 KMSZ  Vezetősége