Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, mint az Európai Bizottság tanácsadó szerve, saját kezdeményezésére állandó munkacsoportot hozott létre 2014. évben a közösségi vállalkozások támogatására. A csoport tagja dr. Pásztor Miklós, az EGSZB munkástanácsos tagja.

Szociális vállalkozásnak nevezzük azokat a vállalkozásokat, amelyek:

  • a szociális- és egészségügyi szférában működnek,
  • a non-profit szférát általában,
  • azokat az üzleti vállalkozásokat, amelyek tulajdonosi szerkezete nem a hagyományos, profitorientált magántulajdon alapján áll, hanem a közösségi tulajdonlás alapján, mint a szövetkezetek, munkavállalói tulajdonosi formák, stb.

Az állandó munkacsoport kapcsolódik a Bizottság „Közösségi Üzlet Kezdeményezés”* –hez (Social Business Initiative, SBI), amelynek eredményeként 2014-ben 2000 társadalmi résztvevő – közösségi vállalkozó – konferenciáján fogalmazták meg a szektor törekvéseit, szerepét a gazdaság fellendítésében és a munkahelyteremtésben.

A munkacsoport céljai így a következő:

  • monitorozni és értékelni a az uniós és tagállami szintű közpolitikai intézkedéseket,
  • feltárni a speciális ügyeket és intézkedéseket, amelyek segítik a szektor fejlődését,
  • összegyűjteni, szétterjeszteni a legjobb gyakorlatokat, érintettek részvételével tagállami konferenciákat szervezni,
  • segíteni a szektor ismertségét, sajátosságainak megértetését,
  • erősíteni a szektorral foglalkozó tanácsadó szervezetek közötti kapcsolatokat, együttműködni az uniós intézményekkel.

Eddig is több véleményt fogalmazott meg a csoport ebben az ügyben, átfogó tanulmányt tett közzé a közösségi vállalkozások európai helyzetéről, benne a magyar helyzetről is.

Létrejött egy internetes platform az EGSZB égisze alatt, annak honlapján, amely a szervezet egyik leglátogatottabb része és több száz európai közösségi vállalkozással van kapcsolatba. E platform biztosít állandó eszmecserét és fórumot a szektor számára fontos intézkedési javaslatokat felvetésére és kidolgozására.

A munkacsoport a továbbiakban is a szektor legfontosabb fórumává kíván válni. Ezért erősíti kapcsolatait az uniós intézményekkel, saját kezdeményezésű feltáró munkájával és véleményeivel.

A munkacsoport eddigi tevékenységei és további munkájának követése a következő portálon lehetséges:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.social-entrepreneurship-make-it-happen-twitter

*Kezdeményezés: Közösségi kezdeményezést indít az Európai Tanács és Bizottság olyan témákban, amelyek nem igényelnek feltétlenül rendeleti szintű szabályozást, de fontosak az uniós egységes piac és a gazdasági fejlődés szempontjából. Ehhez támogatást is biztosít, amelyre több tagállamból összeállt csapatok pályázhatnak, illetve fórumokat és kutatásokat szervezhetnek.