A Szociális Csúcs az európai intézmények és az európai szociális partnerek legmagasabb szintű képviselőinek éves találkozója a tavaszi EU Tanács ülés előtt. A találkozó célja, hogy a résztvevők rendszeresen tájékoztassák egymást, s megismerjék egymás álláspontját az európai makrogazdasági, foglakoztatási, szociális, továbbá oktatási és képzési kérdésekben.

A Szociális Csúcs 2021. évi találkozóját az európai soros elnökséget adó Portugáliában, Portóban tartották meg május 7-én. A találkozó középpontjában a 2017-ben aláírt Szociális Jogok Európai Pillére végrehajtását célzó Cselekvési Terv megvalósítása és a Covid 19 járvány gazdasági, társadalmi, szociális következményeinek kezelése állt. Az Akció Tervet az EU Bizottság 2021. márciusában fogadta e. Az Cselekvési Tervben a Bizottság a Pillérben szabályozott 20 konkrét szociális jog megvalósítására javasolt eszközökön kívül három, 2030-ig elérendő célt határozott meg:

  • legalább 78 %-os foglalkoztatási ráta elérése
  • évente a felnőttek legalább 6 %-a vegyen részt képzésben
  • a szegénységnek és a társadalmi kirekesztettségnek kitettek száma legalább 15 millió fővel, ezen belül legalább 5 millió gyermekkel, csökkenjen.

A Szociális Csúcsra ebben az évben a civil tárdalom képviselőivel kibővített konferencia keretében került sor. A Konferencia végén az EU intézmények vezetői, az európai szociális partnerek és a civil tárdalom meghívott képviselői Szociális Kötelezettségvállalást írtak alá a Szociális Jogok Európai Pillérének végrehajtásáról.

A konferencián az ETUC elnöke, Luca Vincentini hangsúlyozta, hogy a Szociális Jogok Európai Pillérének a gazdasági kormányzás központi elemévé kell válnia, a szociális dimenziónak minden döntésben jelen kell lennie. Az Európai Szociális Modellnek meg kell újulnia, s olyan új gazdasági modell kell, amelyben a minőség, a tisztesség és az igazságosság dominál. A szociális elemek megvalósulásához pedig erős eszközök kellenek, jogszabályok és pénzügyi források. Az átalakulások idején vagyunk, digitális, zöld és globális átalakulás is zajlik, ezeknél is a legfontosabb azok igazságos megvalósítása. A szociális partnereknek komoly szerepet kell kapniuk a gazdasági kormányzásban, s az átalakulási folyamatokban.

A Covid 19 okozta gazdasági és társadalmi válság kezelésénél nem lehet az előző, 2008-as válságban használt eszközökre, a megszorításokra, bércsökkentésekre visszatérni. A megszorításoknak ez az évtizede gazdaságilag szegényebbé, politikailag megosztottabbá tette Európát. Egy Szociális Európa az egyetlen lehetőség arra, hogy alapvető váltást hozzon a profitot és termelékenységet hajszoló gazdasági modellből egy olyan modell felé, amely az emberek jólétét, a természeti környezet tiszteletét, a szociális igazságosságot, az emberek egyéni és kollektív jogait helyezi a középpontba. A Szociális Csúcs ezért egy olyan új szociális haladás kiindulópontja kell, hogy legyen, amely senkit nem hagy hátra. 

Nicolas Schmit foglalkoztatásért és szociális jogokért felelős EU biztos is hangsúlyozta, hogy az emberek elvárásaira figyelni kell, hiszen egy felmérés szerint tíz ember közül kilenc erős Szociális Európát akar, amely jelenleg nem áll fenn. Ennek eléréséhez pedig konkrét akciók kellenek. Az EU-nak invesztálnia kell az emberek oktatásába, képzésébe, a szociális védelembe, s különösen figyelnie kell a fiatalokra, akikre a Covid járvány kiemelten negatív hatással volt az oktatás és a munkavégzés terén is. A fiatalok nélkül nincs EU, nincs EU jövő, a fiatalok számára ezért erős válaszokat kell adnia az EU-nak, tisztességes életet, tisztességes munkát és tisztességes bért kell kapniuk, amelyért az EU felelős. Kitért arra is, hogy az ETUC 2011-es jelszava ”Mozgósítás a Szociális Európáért” volt, elismerte azonban, hogy ezt a hangot az EU nem hallotta meg, amely többé nem történhet meg.

Esther Lynch az ETUC főtitkár helyettese hangsúlyozta, hogy a szociális Európához tisztességes bérek és erős kollektív tárgyalások kellenek. A jövő nincs eldöntve, az a mai cselekedeteinken múlik, ezek között pedig a kollektív tárgyalások nyújthatják a legerősebb garanciát a szociális célok megvalósulásához. A kormányoknak is több pénzt kell befektetnie a szociális dimenzió erősítésébe, ezen belül a közbeszerzések során is szerepet kell kapnia a szociális szempontoknak. A bérek nemek közötti egyenlőtlenségének megszüntetéséhez is erős kötelezettséget kell vállalniuk a kormányoknak és el kell ismerniük a platform munkások munkavállalói jogait is.

Az ETUC Ifjúsági szervezetének elnöke erőteljesen mutatott rá arra, hogy a fiataloknak elege van abból, hogy csak szép dokumentumok és szép szavak születnek a helyzetük leírására, a panaszaikat azonban valójában nem hallják meg. A Covid 19 alatt először a fiatalokat bocsátották el a munkáltatók, nekik mindig el kell fogadniuk a hátrányos munkakörülmények közötti munkavégzést is, egyre többen szorulnak ki a platform munka világába, amely kizsákmányolja őket, s amely nincs szabályozva. A fiatalok között is a legkiszolgáltatottabbak a fiatal nők, akik a házimunkát is végzik, s akik a járvány alatt gyermekeik otthoni tanításában is komoly részt kellett, hogy vállaljanak, amelyet senki nem díjazott. S miközben ők a legképzettebbek, nem kapnak a képzettségüknek megfelelő munkát. Ilyen jelen mellett ők nem lehetnek a jövő, ezért konkrét és sürgős intézkedésekre van szükségük.

Az Európai Parlament szociáldemokrata, néppárti és zöld képviselői is hangsúlyozták a szociális dimenzió prioritásának fontosságát a jövőben, amelyben a szociális kérdéseknek egyenlő fontosságúaknak kell lennie a gazdaságiakkal. A szociális párbeszéd szerepét is erősíteni kell, amelyet a politikusok eddig háttérbe szorítottak. A szociális haladáshoz jogalkotás kell, mert ez nyújthat garanciát.

Az Európai Bizottság Elnöke, Ursula von der Leyden hangsúlyozta, hogy az európai szociális céloknak együtt kell menniük a zöld és digitális célokkal, közelebb kell jutni a teljes foglalkoztatáshoz, erősíteni kell a szakképzést, biztosítani kell a egyenlő esélyeket minden európai számára a digitális és fenntartható gazdaságban. A Szociális Csúcs a mi közös kötelezettségvállalásunk egy olyan szociális Európa építésében, amely mindenki számára „dolgozik

A portói Szociális Csúcson az európai szociális partnerek, az EU Bizottság elnöke, az Európai Parlament elnöke, a Szociális Platform elnöke, valamint az EU soros elnökségét adó Portugália miniszterelnöke Szociális Kötelezettségvállalást írtak alá.

A Szociális Kötelezettségvállalás legfontosabb vállalásai:

  • a szükséghelyzeti támogató intézkedéseket fenn kell tartani, amilyen sokáig azokra szükség van
  • befogadó, fenntartható, igazságos és munkalehetőségben gazdag helyreállításra van szükség
  • biztosítani kell a tisztességes munkafeltételeket és a tisztességes bért mindenki számára
  • meg kell erősíteni a nemzeti szociális védelmi rendszereket, hogy mindenki számára biztosított legyen az emberi méltóságot tiszteletben tartó élet
  • elő kell segíteni a nemek közötti egyenlőséget, amely magában foglalja a bérek közötti különbséget, s garantálni kell az egyelő értékű munkáért egyenlő bér fizetését.

Melléklet: Porto Social Commitment

A beszámolót készítette: dr. Czuglerné dr.Ivány Judit