Közgyűlést tartott 2015. december 12.-én a Munkástanácsok Hajdú-Bihar megyei Szövetsége. A Közgyűlés végrehajtotta az alapszabály – törvény által előírt -változtatásait, áttekintették a 2015-ös év fontosabb – munkavállalókat érintő – történéseit. Elfogadták a megyei szövetség Személy és Vagyonőri Szakbizottságának beszámolóját a különböző kereskedelmi cégeknél foglalkoztatott vagyonőrök helyzetéről, a segítségükre hozott intézkedésekről. Örömmel nyugtázták a megyei szövetség „Kertségünkért” akciócsoportjának eredményeit bemutató beszámolót, melyben a Debrecen város vezetésével kialakult sikeres munkakapcsolat, a sikeres akciók kerültek ismertetésre.

Jelenlevők örömmel üdvözölték, hogy a Munkástanácsok az általa szervezett, 2015. december 01-én. hétfőn megtartott szakmai konferenciával élére állt a szakszervezeti szövetségek által támogatott minimálbéremelési kezdeményezésnek.
Helyeslik a konferencián képviselt álláspontot, hogy „végre érzékelhető fizetésemelésre van szükség”. Határozottan egyetértenek Palkovics Imrének, Munkástanácsok Országos Szövetsége elnökének véleményével, hogy „ez azért is elkerülhetetlen, mert a jelenlegi alacsony munkabérek konzerválják a társadalmi igazságtalanságokat, ráadásul a gazdaság további növekedését is gátolják”. Egyetértenek azon szavaival, „hogy a keresetek nettó értékének növekedése a bérekre rakodó adó- és járulékterhek csökkentése révén is megvalósítható”. Bíznak abban, hogy a szakszervezeti szövetségek határozott – együttes – fellépése eredményt hozhat.
Remélik, hogy a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán a kormány a munkavállalók képviseletét ellátó szakszervezetek véleményéhez közelálló álláspontot fog kialakítani.
A Közgyűlés zárásaként megállapodtak abban, hogy a megyei szövetség tagszervezetei egy emberként támogatják a Munkástanácsok Országos Szövetsége „Javaslatok a kompromisszumos bérmegállapodásra és annak kiegészítő feltételeire” című anyagát.